alfabetyczna lista badań i zabiegów - Badania laboratoryjne

Badanie

Rodzaj badanego materiału

Czas oczekiwania

Cena

pacjent

5-Nukleotydaza

surowica

13

85

17-hydroksysterydy z DZM

DZM

22

155

17-ketosterydy z DZM

DZM

24

155

17-OH progesteron

surowica

5

39

A

ACTH - hormon adrenokortykotropowy

osocze EDTA, materiał w lodzie

2

43

Adenowirusy p/c w surowicy

surowica

12

62

Adrenalina (Epinefryna) w osoczu

osocze EDTA, zamrożone

12

100

Adrenalina z DZM

DZM, zamrożone i zakwaszone

12

100

Albumina w surowicy

surowica

2

8

Aldolaza

surowica

10

35

Aldosteron w surowicy

surowica zamrożona

12

62

Aldosteron wolny w moczu

DZM zamrożone i niezakwaszone

12

110

Alfa-1-antytrypsyna

surowica

12

58

Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)

surowica

1

55

Alfa-1-mikroglobulina w moczu

mocz

12

65

Alfa-2-antyplazmina (aktywność)

surowica

12

95

Alfa-2-makroglobulina w surowicy

surowica

12

58

Alfa-2-makroglobulina z DZM

DZM

12

100

Alfa-fetoproteina (AFP)

surowica

2

35

Alkohol etylowy

surowica

2

30

Alloprzeciwciała – przeciwciała odpornościowe (test przesiewowy)

krew EDTA

1

35

Alloprzeciwciała – identyfikacja (RCKIK)

krew na skrzep

7

215

Ameba

kał

3

49

Ameba p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej

surowica

12

62

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

surowica

1

8

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

surowica

1

8

Amiodaron

surowica

12

130

Amniopunkcja – pobranie płynu owodniowego

Amniopunkcja w kierunku Toxoplazmozy u płodu

Amniopunkcja w kierunku zbadania kariotypu płodu

Amylaza trzustkowa w surowicy

surowica

2

9

Amylaza w surowicy

surowica

1

9

Androstendion

surowica

4

50

Anty-Mullerian hormon (AMH)

krew

15

160

Apolipoproteina A1 (APO A1)

surowica/kał

12

58

Apolipoproteina A2 (APO A2)

surowica

12

85

Apolipoproteina B (APO B)

surowica

12

58

Arabinitol

surowica/ mocz

3

200

Arylosulfataza A

surowica/ mocz

12

90

ASO - test ilościowy

surowica

1

9

B

Baklofen

mocz

5

160

Bar we krwi/w surowicy

krew EDTA/ surowica

12

104

Bar w moczu

mocz

12

104

Barbiturany w moczu

mocz

7

34

Barbiturany w surowicy

surowica

7

34

Bąblowica p/c EM2

surowica

13

420

Bąblowica p/c IgG met. Western-Blot

surowica

10

259

Bąblowica p/c met. ELISA

surowica

13

130

Benzodiazepiny w surowicy

surowica

2

35

Beryl

surowica/krew EDTA

12

104

Beta-2-mikroglobulina w surowicy

surowica

12

79

Beta-2-mikroglobulina w moczu

mocz lub

mocz z DZM po zobojętnieniu moczu do pH 6-8 przy użyciu NaOH

12

65

Beta-Cross Laps - marker resorpcji kostnej

surowica

9

90

Beta-karoten

surowica, chronić przed światłem, w głębokim zamrożeniu

12

151

Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)

krew EDTA

1

22

Białko Bence-Jonesa

mocz

4

70

Białko C

osocze cytrynianowe

12

98

Białko całkowite

surowica

1

7

Białko monoklonalne met. immunofiksacji (IFE)

surowica

12

275

Białko S

osocze cytrynianowe

12

98

Białko S -100B met. testu Sangtec 100

surowica

12

114

Białko w moczu

mocz

1

7

Białko z DZM

DZM

1

7

Białko wiążące Witaminę D w surowicy (VDBP)

surowica

12

115

Białko wiążące Witaminę D w moczu (VDBP)

mocz

12

115

Bilans tłuszczowy w kale

kał z 3 dni

12

118

Bilirubina bezpośrednia w surowicy

surowica

1

9

Bilirubina całkowita w surowicy

surowica

1

9

Bilirubina pośrednia w surowicy

surowica

2

9

Bizmut we krwi

osocze EDTA / heparyna

12

104

Bizmut w moczu

mocz

12

104

Błonica p/c IgG

surowica

14

170

BNP – peptyd natriuretyczny typu B

surowica

3

140

Bordetella pertusis (krztusiec) - wykrywanie DNA met. PCR (jakościowo)

wymaz z nosa z głębokiego pobrania

12

280

Borelia burgdorferi - wykrywanie DNA met. PCR (jakościowo)

krew, PMR, mocz

12

320

Borelioza p/c IgG met. immunoenzymatyczną

surowica

10

45

Borelioza p/c IgG met. Western-Blot

surowica

10

151

Borelioza p/c IgM met. immunoenzymatyczną

surowica

10

45

Borelioza p/c IgM met. Western-Blot

surowica

10

151

Brom w surowicy

surowica

12

103

Brucelloza – odczyn aglutynacyjny Wrighta

surowica

20

70

Brucelloza – odczyn wiązania dopełniacza

surowica

20

100

C

C-peptyd

krew EDTA

2

41

C-telopeptyd i kolagenu (ICTP)

surowica

12

180

C3 składnik dopełniacza

surowica

3

60

C4 składnik dopełniacza

surowica

3

60

CA 15-3

surowica

2

39

CA 19-9

surowica

2

39

CA 21-1 (Cyfra 21-1) marker niedrobnokomórkowego raka oskrzeli, płuc

surowica

12

81

CA 50

surowica

12

100

CA 72-4

surowica

12

88

CA 125

surowica

2

39

Campylobacter p/c IgA

surowica

12

100

Campylobacter p/c IgG

surowica

12

100

Campylobacter - posiew na podłoże selektywne + antybiogram

kał

3-6

112

Candida albicans - wykrywanie DNA met. PCR (jakościowo)

krew, PMR

12

280

CANDIDA PANEL - Wykrywanie DNA (jakościowo) Candida albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. rugosa, C. parapsilosis, C. krusei, C. pseudotropicalis

krew, wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego, miejsca chorobowo zmienionego

10

260

CEA - antygen karcinoembrionalny

surowica

2

34

Ceruloplazmina

surowica

14

65

Chlamydia trochomatis - wykrywanie DNA met. Real Time-PCR (jakościowo)

wymaz z szyjki macicy, wymaz z cewki moczowej, mocz, nasienie, wymaz z worka spojówkowego oka

10

165

Chlamydia trachomatis p/c IgA

surowica

14

61

Chlamydia trachomatis p/c IgG

surowica

14

61

Chlamydia trachomatis p/c IgM

surowica

14

61

Chlamydia trachomatis - wykrywanie antygenu met. immunofluorescencji

wymaz z cewki moczowej, wymaz z szyjki macicy

do 7 dni

110

Chlamydophila pneumoniae p/c IgA

surowica

14

61

Chlamydophila pneumoniae p/c IgG

surowica

14

61

Chlamydophila pneumoniae p/c IgM

surowica

14

61

Chlamydophila pneumoniae - wykrywanie antygenu met. immunofluorescencji

wymaz z gardła

do 7 dni

115

Chlamydophila pneumoniae/ Mycoplasma pneumoniae - wykrywanie DNA met. Real Time-PCR (jakościowo)

popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelikowe, wymaz z gardła i z nosa, plwocina

10

175

Chlorki w surowicy

surowica

1

10

Chlorki z DZM

DZM

1

10

Cholesterol całkowity w surowicy

surowica

1

9

Cholesterol HDL w surowicy

surowica

1

9

Cholesterol LDL - wyliczany jako uzupełnienie pakietu

surowica

1

4

Cholesterol LDL - bezpośredni zmierzony

surowica

2

45

Cholinoesteraza

surowica bez hemolizy

12

31

Chrom we krwi

krew na EDTA lub heparynę

12

104

Chrom w moczu

mocz

12

104

Chromogranina A

surowica

12

190

Clostridium difficile - wykrywanie toksyn A i B met. immunoenzymatyczną

kał

80

CMV – wirus cytomegalii awidność p/c IgG

surowica

2

139

CMV – wirus cytomegalii p/c IgG

surowica

2

55

CMV – wirus cytomegalii p/c IgM

surowica

2

55

CMV – wirus cytomegalii - oznaczenie DNA met. Real Time-PCR (ilościowo)

krew, osocze, surowica, PMR

10

329

CMV – wirus cytomegalii - oznaczenie DNA met. Real Time-PCR (jakościowo)

krew, osocze, surowica, PMR, mocz

10

219

Coxackie wirusy p/c w surowicy

surowica

20

180

CRP (białko C-reaktywne) - ilościowo

surowica

1

21

Cyklosporyna

krew EDTA

6

150

Cynk w surowicy

surowica

12

50

Cynk w moczu

niezamrożony i niezakwaszony mocz z DZM*

12

50

Cynk w nasieniu

nasienie

rozc. 1+1 solą fizjologiczną, przesyłać w probówce z NaF

12

70

Cystatyna C

surowica

12

58

Cystyna

mocz/DZM

12

100

Cytologia – ocena preparatu

wymaz z pochwy

10-15

30

Cytologia płynna cienkowarstwowa

Wymaz z pochwy

15-20

95

Cytryniany w nasieniu

nasienie

12

79

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

osocze cytrynianowe

1

9

Czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka, INR

osocze cytrynianowe

1

9

Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość

surowica

1

23

Czynnik reumatoidalny (RF) IgM

surowica

7

59

Czystość pochwy – ocena preparatu

wymaz z pochwy

10-15

30

D

D-dimery

osocze cytrynianowe

1

34

Dehydroepiandrosteron (DHEA)

surowica

10

69

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

surowica

2

9

Digoksyna

surowica

2

59

Dihydrotestosteron (DHT)

surowica

12

80

Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe C14-C20

surowica

12

346

Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe C22-C26

surowica

12

346

Dopamina w DZM

DZM

12

170

E

EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza)

surowica

8

64

EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza)

surowica

8

64

EBV – wirus Epsteina Barr profil p/c met. IIF

surowica

10

115

EBV – wirus Epsteina Barr test lateksowy (mononukleoza)

surowica

2

23

EBV – wirus Epsteina Barr - oznaczenie DNA met. Real Time-PCR (ilościowo)

krew, osocze, surowica, PMR

10

329

EBV – wirus Epsteina Barr - oznaczenie DNA met. Real Time-PCR (jakościowo)

krew, osocze, surowica, PMR

10

219

Elastaza trzustkowa 1 w surowicy

surowica

12

114

Elastaza trzustkowa 1 w kale

kał

12

123

Enterovirus p/c IgG

surowica

12

115

Enterovirus p/c IgM

surowica

12

115

Enterovirus - wykrywanie RNA met. PCR (jakościowo)

PMR

12

300

Enzym konwertujący angiotensyny (ACE)

surowica/ PMR

12

62

Eozynofilia

plwocina/ wymaz

2

30

Erytropoetyna

surowica

12

75

Escherichia coli enteropatogennych (EPEC) - posiew na podłoże selektywne + antybiogram

kał

2-4

57

Estradiol (E2)

surowica

2

29

Estriol wolny

surowica

14

49

Estron (E1)

surowica

12

73

F

Fenobarbital

surowica

2

94

Fenol w moczu (metabolity benzenu)

mocz

12

73

Fenotiazyna

mocz

14

80

Ferrytyna

surowica

2

29

Fibrynogen

osocze cytrynianowe

1

12

Fluor w surowicy

surowica

12

88

Fluor w moczu

mocz

12

76

Folikulotropina (FSH)

surowica

2

23

Fosfataza alkaliczna (ALP)

surowica

1

9

Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna

surowica

7

35

Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

surowica

7

20

Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)

surowica

10

31

Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP)

surowica

2

22

Fosfor nieorganiczny z DZM

DZM

1

8,00

Fosfor nieorganiczny w surowicy

surowica

1

8,00

Fruktoza w osoczu

osocze pobrane na fluorek

12

65

Fruktoza w nasieniu

nasienie,

rozc. 1+1 solą fizjologiczną, przesyłać w probówce z fluorkiem

12

65

Fruktozamina

surowica

7

40

FT3 – wolna trijodotyronina

surowica

1

20

FT4 – wolna tyroksyna

surowica

1

20

G

Galaktoza we krwi

krew na fluorek

12

71

Galaktoza w moczu

mocz

12

62

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)

surowica

1

10

Gastryna

zamrożona surowica

12

110

GBS (Streptococcus agalactiae) - posiew + antybiogram

wymaz z pochwy, wymaz z odbytu

2-4

70

Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)

surowica

12

67

Glin w moczu

mocz

12

89

Glin w surowicy

surowica

12

89

Glukagon

osocze EDTA, zamrożone

12

105

Glukoza

surowica

1

7

Glukoza – krzywa cukrowa

surowica

1

35

Glukoza w moczu

mocz

1

7

Glukoza z DZM

DZM

1

7

Gonadotropina kosmówkowa (HCG) w surowicy total

surowica

2

34

Gonadotropina kosmówkowa β (βHCG)

surowica

1

40

Gonadotropina kosmówkowa β (βHCG) – wolna podjednostka

surowica

3

104

Grupa krwi, Rh

krew EDTA

1

34

Grupa krwi – wpis grupy do krew karty

7

60

Gruźlica - wykrywanie M. tuberculosis complex met. genetyczną

materiał właściwy dla miejsca zakażenia

12

350

Gruźlica - wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex (diagnostyka gruźlicy)

materiał właściwy dla miejsca zakażenia

12

350

Grypa - poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2), B

surowica

17

140

Grypa - wykrywanie RNA i różnicowanie wirusa grypy A i B oraz podtypowanie wirusa w kierunku A/H1N1 met. Real Time-PCR (jakościowo)

wymaz z gardła i z nosa

4

249

Grypa A p/c IgG

surowica

14

79

Grypa A p/c IgM

surowica

14

79

Grypa B p/c IgG

surowica

14

79

Grypa B p/c IgM

surowica

14

79

H

Haptoglobina

surowica

12

50

HAV (WZW A) p/c IgM

surowica

10

55

HAV (WZW A) - wykrywanie RNA wirusa zapalenia wątroby typu A (jakościowo)

kał 0,5g

12

350

HAV (WZW B) p/c total

surowica

12

65

HBc (WZW B) p/c przeciw HBc IgM

surowica

5

79

HBc (WZW B) p/c przeciw HBc total

surowica

2

73

HBe (WZW B) antygen HBe

surowica

10

74

HBe (WZW B) p/c przeciw HBe

surowica

10

68

HBs (WZW B) antygen HBs

surowica

1

22

HBs (WZW B) p/c przeciw HBs

surowica

1

33

HBs (WZW B) antygen – test potwierdzenia

surowica

4

49

HBV (WZW B) - oznaczenie DNA met. Real Time-PCR (ilościowo – poziom wiremii)

surowica, osocze

10

299

HBV (WZW B) - oznaczenie genotypu (hybrydyzacja)

krew

10

450

HBV (WZW B) - wykrywanie DNA met. Real Time-PCR (jakościowo)

surowica, osocze

10

219

HBV (WZW B) - wykrywanie mutacji warunkujących oporność wirusa HBV na entekawir + lamiwudynę + adefowir + telbiwudynę + tenofowir (sekwencjonowanie)

krew

12

620

HBV (WZW B) - wykrywanie mutacji warunkujących oporność wirusa HBV na lamiwudynę (hybrydyzacja)

krew

12

449

HCV (WZW C) p/c przeciw HCV

surowica

2

33

HCV (WZW C) p/c przeciw HCV – test potwierdzenia met. Recom-Blot-II

surowica

13

250

HCV (WZW C) - oznaczenie RNA met. Real Time-PCR (ilościowo – poziom wiremii)

surowica, osocze

10

299

HCV (WZW C) - oznaczenie genotypu (hybrydyzacja)

surowica, osocze

10

299

HCV (WZW C) - ykrywanie RNA met. Real Time-PCR (jakościowo)

surowica, osocze

12

229

HDV (WZW D – typu Delta) p/c przeciw HDV

surowica

12

100

HEV (WZW E) - wykrywanie RNA met. Real Time-PCR (jakościowo)

krew

10

440

Helicobacter pylori p/c IgG

surowica

2

33

Helicobacter pylori - wykrywanie DNA met. PCR

bioptat z przewodu pokarmowego

12

300

Hemoglobina glikowana (HbA1c)

krew EDTA

1

26

Hemoglobina tlenkowęglowa (HbCO)

krew RKZ

1

60

HIV (wirus HIV) test potwierdzenia met. Western Blot

surowica

17

370

HIV (wirus HIV) test przesiewowy p/c anty-HIV 1/2, antygen p24

surowica

2

39

HIV (wirus HIV) - weryfikacja met. PCR

krew

12

459

HIV (wirus HIV) - oznaczenie RNA met. PCR (ilościowo - poziom wiremii)

krew

12

460

Homocysteina

surowica lub plazma pobrana na EDTA, na czczo, oddzielić surowicę lub plazmę w ciągu 1 godziny po pobraniu

2

76

Hormon wzrostu (hGH)

surowica

3

44

HPV - wykrywanie DNA 12 typów wirusa HPV wysokoonkogennych (genotypy:16,18,31,33,35,39,45,51, 52,56,58,59) (badanie jakościowe bez genotypowania )

wymaz z szyjki macicy na podłoże płynne PreservCyt

10

199

HPV - oznaczenie obecności mRNA onkogenów E6/E7 wirusa HPV (16,18,31, 33 i 45)

wymaz z szyjki macicy na podłoże płynne PreservCyt

28

349

HPV - wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu 37 typów wirusa HPV met. PCR oraz hybrydyzacji kw. nukleinowego (genotypy:6,11,16,18,26,31,33,35, 39,40,42,45,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81, 82, 83,84,IS39,CP6108)

wymaz z szyjki macicy na podłoże płynne PreservCyt

10

249

HSV (wirus opryszczki) p/c IgM met. EIA

surowica

12

90

HSV (wirus opryszczki) typ 1/2 p/c IgG met. EIA

surowica

12

90

HSV (wirus opryszczki) - wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I i II met. Real Time-PCR (jakościowo)

PMR, wymaz z miejsc chorobowo zmienionych, płyn owodniowy

10

249

HSV/HPV PANEL - wykrywanie DNA (jakościowo) HSV1 i HSV2 oraz skryning 27 typów HPV z typowaniem 6

wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

10

370

I

Immunoglobulina IgA w surowicy

surowica

2

22

Immunoglobulina IgE całkowita w surowicy

surowica

2

27

Immunoglobulina IgG w surowicy

surowica

2

22

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1

surowica

12

110

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2

surowica

12

110

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3

surowica

12

110

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4

surowica

12

110

Immunoglobulina IgM w surowicy

surowica

2

22

Inhibina B

surowica

12

300

Inhibitor esterazy dopełniacza C1

surowica

12

170

Inhibitor czynnika IX

osocze cytrynianowe

7

660

Insulina

surowica

2

33

Insulinopodobny czynnik IGF

krew na EDTA lub surowica, zamrożona

10

110

J

Jad kiełbasiany

surowica

15

248

Jod z DZM

DZM

12

300

Jod w surowicy

surowica

14

300

K

Kadm we krwi

osocze EDTA, heparynizowana pełna krew

12

110

Kadm w surowicy

surowica

12

110

Kadm w moczu

mocz

12

110

Kalcytonina

osocze EDTA, zamrożone

12

75

Kał - badanie w kierunku pasożytów (jedno oznaczenie)

kał

1

16

Kał - badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych

kał

1

10

Kał - posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych + antybiogram; mykogram dodatkowo 19 zł

kał

2-6

52

Kał - wykrywanie krwi utajonej met. immunochememiczną

kał

1

17

Kamień moczowy - analiza składu

kamień

8

41

Karbamazepina

surowica

2

59

Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej

krew

20-25

400

Kariotyp z amniocytów (po wykonaniu amniopunkcji)

płyn owodniowy (amniocyty)

20-25

1000

Karnityna

surowica

12

76

Kinaza kreatynowa (CK)

surowica

1

10

Kleszczowe zapalenie opon mózgowych p/c IgG

surowica/ PMR

13

140

Kleszczowe zapalenie opon mózgowych p/c IgM

surowica

13

140

Kobalt we krwi

krew EDTA

12

104

Kobalt w moczu

mocz

12

104

Koci pazur p/c IgG

surowica

13

595

Koci pazur p/c IgM

surowica

13

595

Koproporfiryny z DZM

DZM

5

79

Kortyzol

surowica

2

39

Kortyzol w moczu

mocz

3

39

Kortyzol z DZM

DZM

3

39

Kortyzol wolny w moczu

DZM niezamrożony i niezakwaszony

12

60

Kreatynina w surowicy

surowica

1

8

Kreatynina w moczu

mocz

1

8

Kreatynina z DZM

DZM

1

8

Kreatynina - klirens kreatyniny endogennej

surowica / mocz

1

15

Krztusiec (Bordetella pertussis) p/c IgA

surowica

12

65

Krztusiec (Bordetella pertussis) p/c IgG

surowica

12

65

Krztusiec (Bordetella pertussis) p/c IgM

surowica

12

65

KTG ciąża pojedyncza

45

KTG ciąża bliźniacza

60

Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) z DZM

DZM

zamrożony i zakwaszony

12

65

Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) z DZM

DZM

12

151

Kwas foliowy

surowica

2

30

Kwas homowanilinowy z DZM

DZM zamrożony i zakwaszony

12

152

Kwas hydroksymasłowy

surowica

3

58

Kwas mlekowy

osocze fluorek

3

20

Kwas moczowy z DZM

DZM

1

8

Kwas moczowy w surowicy

surowica

1

8

Kwas trójchlorooctowy w moczu

mocz

12

200

Kwas walproinowy

surowica

3

39

Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM

DZM zamrożony i zakwaszony

12

103

Kwasy żółciowe

surowica

7

31

L

Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA

kał

1

25

Lamitrin

osocze cytrynianowe

12

120

Legionella antygen w moczu met. ELISA

mocz

4

120

Legionella p/c IgA

surowica

14

240

Legionella p/c IgG

surowica

14

240

Legionella p/c IgM

surowica

14

240

Legionella pneumophila - test genetyczny

plwocina, BAL

12

280

Leptospiroza p/c IgG

surowica

12

120

Leptospiroza p/c IgM

surowica

12

170

Leptyna

surowica

12

350

Lipaza

surowica

2

29

Lipoproteina a - Lp(a)

surowica

12

80

Lit

surowica

2

34

Luteotropina (LH)

surowica

1

23

Ł

Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu

mocz

12

250

Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy

surowica

12

250

Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu

mocz

12

250

Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy

surowica

12

250

M

Magnez w surowicy

surowica

1

12

Magnez z DZM

DZM

1

12

Malaria p/c przeciw malarii

surowica

14

55

Mangan we krwi

krew na EDTA lub heparyn

12

104

Mangan w moczu

mocz

12

104

Metanefryna z DZM

DZM

12

151

Metanefryna w osoczu

krew EDTA

12

151

Materiał z poronienia

oznaczenie płci - met. PCR

materiał z poronienia

10-15

400

analiza chromosomów 13, 15, 16, 18, 21, 22, X i Y met. QF-PCR (ilościowa fluorescencyjna technika PCR)

materiał z poronienia

10-15

910

analiza wszystkich chromosomów met. NGS (technika sekwencjonowania następnej generacji)

materiał z poronienia

10-15

1850

analiza procesu rozdziału chromosomów 13, 15, 16, 18, 21, 22, X i Y podczas podziału komórki tech. mikromacierzy

materiał z poronienia

20

850

Methadon

surowica

5

49

Metoksykatecholaminy z DZM

DZM

13

180

Miedź w surowicy

surowica

12

41

Miedź w moczu

mocz niezamrożony i niezakwaszony

12

64

Miedź z DZM

DZM niezamrożony i niezakwaszony

12

53

Mikroalbuminuria

mocz

2

47

Mikroskopowa ocena rozmazu krwi

krew EDTA

1

7

Mocz - badanie ogólne z oceną mikroskopową osadu

mocz

1

8

Mocz - posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram

mocz

1-4

41

Mocznik w surowicy

surowica

1

8

Mocznik z DZM

DZM

1

8

Morfologia z rozmazem automatycznym

krew EDTA

1

9

Mukopolisacharydy w moczu

mocz

30

200

MUTACJE W GENACH

ACE - wykrywanie polimorfizmu w genie ACE

ślina

15-20

250

Alfa-1-antytrypsyna - oznaczenie genotypu

krew

12

285

APOE - genotypowanie genu apolipoproteiny E (gen APOE)

krew

12

546

AZF chromosomu Y - wykrywanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (badanie 6 loci)

krew

12

425

AZF chromosomu Y - wykrywanie delecji w regionie AZF chromosomu Y

ślina

15-20

250

BRCA-1 - wykrywanie 3 mutacji w genie BRCA-1 najczęściej występujących w populacji polskiej (C61G,4153delA, 5382insC) oraz 150 innych mutacji występujących w badanych obszarach genu

krew

21

529

BRCA-1 - wykrywanie mutacji w genie BRCA-1

ślina

15-20

250

BRCA-2 - wykrywanie najczęściej występującej mutacji w genie BRCA-2 (617delT)

krew

21

319

CFTR - wykrywanie 290 mutacji w genie CFTR, w tym 8 najczęściej identyfikowanych w niepłodności męskiej

krew

14

568

CFTR - wykrywanie 2 mutacji w genie CFTR

ślina

15-20

250

CFTR - wykrywanie 33 mutacji w genie CFTR

ślina

15-20

800

CHEK2 - wykrywanie mutacji w genie CHEK2

ślina

15-20

250

HFE - wykrywanie mutacji w genie HFE - hemochromatoza

krew

15

546

HLA B27 - badanie genetyczne

krew

10

305

HLA Cw6

krew

10

305

HLADQ2/DQ8

krew

10

425

Interleukina 28B - oznaczenie genotypu (rs 12979860)

krew

14

339

Interleukina 28B - oznaczenie genotypu (rs 12979860 oraz rs 8099917)

krew

14

399

Leiden - wykrywanie mutacji Leiden w genie Proakceleryny (czynnik V krzepnięcia krwi)

ślina

15-20

250

Leiden - wykrywanie mutacji Leiden w genie Proakceleryny (czynnik V krzepnięcia krwi)

krew

14

249

MTHFR - wykrywanie polimorfizmu w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (gen MTHFR)

krew

14

249

MTHFR - wykrywanie polimorfizmu w genie MTHFR

ślina

15-20

250

NOD2 - wykrywanie mutacji w genie NOD2

ślina

15-20

250

Polimorfizm C807T - glikoproteiny GPIa receptora kolagenu płytek krwi

krew

20

250

Polimorfizm Kozak T(-5)C regionu promotorowego glikoproteiny GPIbα - receptora czynnika von Willebranda płytek krwi (HPA-2)

krew

20

250

Polimorfizm T196C (PIA1/A2) glikoproteiny GPIIIa - receptora fibrynogenu płytek krwi (HPA-1)

krew

20

250

Polimorfizm T524C (145Thr/Met) glikoproteiny GPIbα - receptora czynnika von Willebranda płytek krwi (HPA-2)

krew

20

250

Polimorfizm VNTR glikoproteiny GPIbα - receptora czynnika von Willebranda płytek krwi

krew

20

250

Protrombina - wykrywanie mutacji w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny)

krew

20

249

Protrombina - wykrywanie mutacji G20210A w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny)

ślina

15-20

250

Pakiet Leiden + Protrombina - wykrywanie mutacji w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny) oraz wykrywanie mutacji Leiden w genie proakceleryny (czynnik V krzepnięcia krwi)

krew

14

299

MU PANEL - wykrywanie DNA (jakościowo) Mycoplasma genitalium, M. hominis, Ureaplasma urealyticum

wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

10

260

MCU PANEL - wykrywanie DNA (jakościowo) met. Real Time-PCR Mycoplasma genitalium, M. hominis, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma sp.

wymaz z szyjki macicy, ujścia cewki moczowej, mocz, nasienie

10

249

MCU/HPV PANEL - wykrywanie DNA (jakościowo) met. Real Time-PCR Mycoplasma genitalium, M. hominis, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma sp oraz wykrywanie DNA 12 wysokoonkogennych typów HPV (badanie jakościowe bez genotypowania)

wymaz z szyjki macicy

10

329

MCU/HSV PANEL - wykrywanie DNA (jakościowo) met. Real Time-PCR Mycoplasma genitalium, M. hominis, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma sp. oraz wykrywanie DNA (jakościowo) HSV1 i HSV2

wymaz z szyjki macicy

10

329

MNCU PANEL - wykrywanie DNA (jakościowo) Mycoplasma genitalium, M. hominis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma urealyticum, U. parvum

wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

10

340

MNCU/CANDIDA PANEL - wykrywanie DNA (jakościowo) Mycoplasma genitalium, M. hominis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma urealyticum, U. parvum, Candida albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis

wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

10

430

MNCU/CANDIDA/HSV/HPV PANEL - wykrywanie DNA (jakościowo) Mycoplasma genitalium, M. hominis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma urealyticum, U. parvum, Candida albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis, HSV1 i HSV2 oraz skryning 27 typów HPV z typowaniem 6

wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

10

620

Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp - hodowla, identyfikacja, ocena ilościowa i oznaczenie lekowrażliwości

wymaz z cewki moczowej, wymaz z pochwy, wymaz z szyjki macicy, nasienie

2-5

110

Mycoplasma pneumoniae p/c IgG

surowica

12

61

Mycoplasma pneumoniae p/c IgM

surowica

12

61

N

Narkotyki w moczu (zestaw: AMP, COC, THC, BZO, MOP)

mocz

1

42

Nasienie - posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram

nasienie

2-4

52

Neisseria gonorrhoeae - wykrywanie DNA met. Real Time-PCR (jakościowo)

wymaz z szyjki macicy, wymaz z cewki moczowej

10

199

NCU PANEL - wykrywanie DNA (jakościowo) Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma urealyticum

wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

10

260

NCU/HPV PANEL - wykrywanie DNA (jakościowo) Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trochomatis, Ureaplasma urealyticum oraz skryning 27 typów HPV z typowaniem 6

wymaz z szyjki macicy, pochwy, ujścia cewki moczowej, rowka zażołędnego

10

370

Neopteryna w surowicy

surowica zamrożona, chronić przed światłem

12

104

Neopteryna w moczu

mocz

12

104

NIFTY

krew

15-25

2400

Nikiel we krwi

krew pełna na EDTA lub heparynę

12

104

Nikiel w moczu

mocz

12

104

Norovirusy - wykrywanie wirusów met. immunochromatograficzną

kał

1-2

160

Normetanefryna z DZM

DZM, zamrożony i zakwaszony

12

123

Nortryptylina (metabolit amitryptyliny)

surowica

12

89

NSE (enolaza swoista dla neuronów)

surowica

12

144

O

Odczyn Biernackiego (OB)

krew EDTA/ krew cytrynian

1

6

Odczyn Waaler-Rose

surowica

2

11

Ołów we krwi

krew na EDTA lub heparynę

12

65

Ołów w moczu

mocz

12

65

Osteokalcyna

surowica

12

95

Owsiki w wymazie okołoodbytniczym

preparat celofanowy

1

15

P

P/c antyfosfolipidowe IgG + IgM

surowica

10

101

P/c antyhistonowe (AHA)

surowica

12

76

P/c antykardiolipinowe klasy IgA

surowica

14

47

P/c antykardiolipinowe klasy IgG

surowica

4

50

P/c antykardiolipinowe klasy IgM

surowica

4

50

P/c antyrybosomalne

surowica

12

76

P/c antytyreoglobulinowe (ATG)

surowica

2

39

P/c cANCA (PR-3) przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów typ cytoplazmatyczny

surowica

4

50

P/c pANCA (MPO) przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów typ okołojądrowy

surowica

4

50

P/c przeciw aktynie

surowica

12

76

P/c przeciw alfa-glukozydazie

surowica

14

300

P/c przeciw amfifizynie

surowica

12

145

P/c przeciw SRP

surowica

12

220

P/c przeciw antygenom łożyska

surowica

24

200

P/c przeciw błonie komórkowej hepatocytów (LMA)

surowica

12

76

P/c przeciw błonie podst. kanalików nerkowych

surowica

12

76

P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM)

surowica

12

104

P/c przeciw błonie podst. nabłonka

surowica

12

76

P/c przeciw błonie podst. pęcherzyków płucnych

surowica

12

76

P/c przeciw centromerom

surowica

12

124

P/c przeciw CV2 (CRMP5)

surowica

12

145

P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi – p/c antycytrulinowe (aCCP)

surowica

3

90

P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a

surowica

12

104

P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA)

surowica

14

44

P/c przeciw ENA U1-RNP

surowica

12

76

P/c przeciw endomysialne IgA

surowica

14

76

P/c przeciw endomysialne IgG

surowica

14

76

P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2)

surowica

12

145

P/c przeciw fosfatydyloserynie IgG

surowica

12

190

P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM

surowica

12

140

P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM + IgG

surowica

12

300

P/c przeciw dehydrogenazie kwasu glutaminowego (GAD)

surowica

12

150

P/c przeciw gangliozydom GM-1

surowica

17

440

P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig A

surowica

12

100

P/c przeciw gliadynie deamidowanej Ig G

surowica

12

100

P/c przeciw insulinowe (IAA)

surowica

12

104

P/c przeciw jajnikowe

surowica

12

153

P/c przeciw jądrom neuronów anty-Hu

surowica

12

123

P/c przeciw jądrom neuronów anty-Ma

surowica

12

123

P/c przeciw jądrom neuronów anty-Ri

surowica

12

123

P/c przeciw jądrowe ANA

(wykrywanie metodą IIFT + miano)

surowica

7

49

P/c przeciw jądrowe ANA – [dawny ANA 2]

(wykrywanie metodą IIFT, określenie miana oraz różnicowanie metodą immunoblotingu)

surowica

10

150

P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA)

surowica

12

65

P/c przeciw JO-1

surowica

12

62

P/c przeciw kanalikom dróg żółciowych

surowica

12

80

P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki

surowica

12

80

P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka

surowica

12

90

P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-Tr)

surowica

12

150

P/c przeciw komórkom ślinianek

surowica

12

73

P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA)

surowica

12

80

P/c przeciw korze nadnerczy

surowica

12

80

P/c przeciw LC-1

surowica

14

60

P/c przeciw MAG

surowica

12

280

P/c przeciw MI-2

surowica

12

280

P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA)

surowica

14

65

P/c przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym

surowica

12

103

P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1)

surowica

14

90

P/c przeciw mitochondrialne (AMA)

surowica

14

62

P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI

surowica

12

80

P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2

surowica

17

49

P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9

surowica

12

132

P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego

surowica

12

76

P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA)

surowica

12

88

P/c przeciw naskórkowej międzykomórk. substancji

surowica

12

76

P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym

surowica

12

76

P/c przeciw pemphigus

surowica

12

200

P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO)

surowica

2

37

P/c przeciw plemnikowe

surowica

12

88

P/c przeciw płytkowe

krew EDTA

12

100

P/c przeciw PM-1

surowica

12

76

P/c przeciw receptorom acetylocholiny

surowica

12

190

P/c przeciw receptorom TSH (TRAb)

surowica

12

95

P/c przeciw retikulinie (ARA)

surowica

12

145

P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen.wątroby (SLA)

surowica

12

120

P/c przeciw sarkolemie

surowica

12

76

P/c przeciw Scl-70 – przeciwciała przeciw topoizomerazie 1

surowica

12

82

P/c przeciw sercowe IgG

surowica

12

123

P/c przeciw SLA/LP

surowica

14

70

P/c przeciw SM

surowica

12

36

P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP)

surowica

18

64

P/c przeciw SS-A/Ro

surowica

12

62

P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA)

surowica

14

123

P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG IgG)

surowica

14

123

P/c przeciw wyspom trzustkowym

surowica

12

138

PANELE BADAŃ PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH

Antykoncepcja - predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych wywołanych antykoncepcją hormonalną

ślina

15-20

500

Genetyczny - predyspozycje do chorób i nowotworów

ślina

15-20

1000

Hormony - predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych

ślina

15-20

500

Niepłodność męska - podłoże genetyczne niepłodności męskiej

ślina

15-20

300

Niepłodność żeńska - podłoże genetyczne niepłodności żeńskiej

ślina

15-20

500

Nowotwory - predyspozycje do nowotworów

ślina

15-20

400

Nowotwór piersi i jajnika - predyspozycje do nowotworu piersi i jajnika

ślina

15-20

400

Poronienia samoistne - predyspozycje do poronień samoistnych

ślina

15-20

400

Prostata - predyspozycje do nowotworu prostaty

ślina

15-20

300

Serce - predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych

ślina

15-20

400

Serce i nadciśnienie - predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych i nadciśnienia

ślina

15-20

500

PANELE NIEPŁODNOŚĆ

diagnostyka żeńska 1 – AMH

krew żylna

15

160

diagnostyka żeńska 2 – AMH i witamina D

krew żylna

15

199

diagnostyka żeńska 3 – AMH, witamina D, DHEAS, testosteron i estradiol

krew żylna

15

300

diagnostyka męska – badanie fragmentacji DNA plemnika

nasienie

15

399

PAPP-A test biochemiczny I trymestru ciąży

surowica

5-10

250

Paragrypa p/c IgG

surowica

14

180

Paragrypa p/c IgG + IgM

surowica

10

180

Paragrypa p/c IgM

surowica

14

180

Parathormon (PTH)

surowica/ krew EDTA

2

39

Parwowirus B19 p/c IgG + IgM met. ELISA

surowica

12

165

Parwowirus B19 - wykrywanie DNA met. PCR 

osocze

12

249

Pessar - założenie

300

Płyn mózgowo-rdzeniowy - test lateksowy - wykrywanie antygenu: Haemophilus influenzae typ b, Neisseria meningitidis,Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli K1

PMR

1

160

Pneumocystis jiroveci (carinii) p/c IgG met. IFA

surowica

15

145

Pneumocystis jiroveci (carinii) p/c IgG,p/c IgM met. IIF

surowica

13

165

Pneumocystis jiroveci (carinii) p/c IgM met. IFA

surowica

15

165

Pneumocystis jiroveci - wykrywanie DNA met. Real Time-PCR (jakościowo)

popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelikowe, wymaz z gardła i z nosa, plwocina

10

189

POLIO typowanie wirusa

surowica

13

450

Poliomavirus - wirus BK met. PCR

PMR, krew, mocz

12

970

Poliomavirus - wirus JC met. PCR

PMR, krew

12

970

Porfiryny met. ilościową

DZM, zamrożony i niezakwaszony chronić przed światłem

12

380

Porfiryny w erytrocytach

krew pełna EDTA

12

390

Posiew krwi beztlenowy - posiew w kierunku bakterii beztlenowych + antybiogram

krew

do 8 dni

72

Posiew krwi tlenowy - posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram

krew

do 8 dni

82

Posiew materiału z oka/spojówek - posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram

wymaz, zeskrobiny , aspirat

2-4

52

Posiew materiału z przewodu słuchowego zewnętrznego - posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram

wymaz z przewodu słuchowego zewnętrznego

do 7 dni

45

Posiew materiału z szyjki macicy/pochwy/cewki moczowej/spod napletka - posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych + antybiogram i mykogram

wymaz

do 8 dni

95

Posiew materiału z ucha środkowego, zatok - posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych + antybiogram

aspiraty, wydzielina ropna

do 7 dni

73

Posiew materiału ze skóry/tkanki podskórnej - zmiany powierzchowne - posiew w kierunku bakterii tlenowych+ antybiogram

wymaz z rany, wymaz z miejsca operowanego

2-4

52

Posiew materiału ze skóry/tkanki podskórnej - zmiany głębokie (złamania, oparzenia, zmiany ropne, rany kąsane, stopa cukrzycowa) - posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych+ antybiogram

wymaz z rany, aspiraty, bioptaty

do 7 dni

76

Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram

PMR

2-4

62

Posiew płynów ustrojowych (płyn z opłucnej, z otrzewnej, itp.) - posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych + antybiogram

aspirat

do 7 dni

72

Posiew w kierunku bakterii beztlenowych

materiały wskazane przez lekarza na skierowaniu

do 7 dni

41

Posiew w kierunku dermatofitów - preparat bezpośredni i hodowla na podłożach bakteriologicznych

zeskrobiny, opiłki paznokci, włosy

do 4 tyg.

80

Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych

materiały wskazane przez lekarza na skierowaniu

2-6

23

Posiew wydzieliny ropnej - posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych + antybiogram

ropa

do 7 dni

76

Posiew wymazu ze skóry (nosicielstwo) - posiew w kierunku bakterii tlenowych+ antybiogram

wymaz ze skóry

2-4

52

Posiew z górnych dróg oddechowych – podstawowy (posiew w kierunku Streptococcus pyogenes (paciorkowiec ropotwórczy) + antybiogram)

wymaz z gardła, wymaz z migdałków podniebiennych

2-4

43

Posiew z górnych dróg oddechowych – rozszerzony (posiew w kierunku potencjalnie patogennych bakterii tlenowych + antybiogram)

wymaz z gardła, wymaz z nosogardła

2-4

57

Posiew z jamy ustnej

wymaz z jamy ustnej

2-6

45

Posiew z nosa – podstawowy (posiew w kierunku Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) + antybiogram)

wymaz z nosa

2-4

43

Posiew z nosa – rozszerzony (posiew w kierunku potencjalnie patogennych bakterii tlenowych + antybiogram)

wymaz z nosa

2-4

57

Posiew ze zmiany trądzikowej - posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych+ antybiogram

wymaz ze zmiany skórnej

7-10

76

Potas w surowicy

surowica

1

8

Potas z DZM

DZM

1

8

Prealbumina

surowica

4

70

Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP)

krew EDTA

12

200

Profil aminokwasów

DZM zamrożony i niezakwaszony/zamrożona surowica

12

151

Profil kwasów organicznych met. GC/MS

mocz

12

200

Profil steroidowy w moczu met. GC/MS

mocz

60

310

Progesteron

surowica

1

23

Proinsulina

surowica

12

230

Prokolagen typu III

surowica

12

104

Prolaktyna (PRL)

surowica

1

23

Proteinogram - elektrofoteza białek moczu

mocz

2

30

Proteinogram - elektrofoteza lipoprotein

surowica

2

30

Proteinogram - elektrofoteza surowicy

surowica

2

29

Protoporfiryna cynkowa

krew EDTA

12

95

Próba Mayera

mocz/ surowica

7

58

PSA (antygen swoisty dla stercza) całkowity

surowica

1

33

PSA (antygen swoisty dla stercza) wolny

surowica

2

54

Pyrylinks-D

mocz

12

94

R

Renina w osoczu – ilość

osocze EDTA, zamrożone

12

124

Retikulocyty – oznaczanie odsetka

krew EDTA

1

20

Rapamycyna

surowica

7

174

Rotawirusy i adenowirusy - wykrywanie wirusów met. immunochromatograficzną

kał

1-2

30

Rozpuszczalny receptor transferyny STfR

surowica

3

114

RSV (Respiratory Syncytial Virus) p/c IgG

surowica

13

180

RSV (Respiratory Syncytial Virus) p/c IgM

surowica

13

190

Rtęć we krwi

krew EDTA lub heparynę

12

104

Rtęć w moczu

mocz

12

104

Rubella (różyczka) awidność p/c IgG

surowica

13

139

Rubella (różyczka) p/c IgG

surowica

2

41

Rubella (różyczka) p/c IgM

surowica

2

41

S

Salicylany w surowicy

surowica

7

62

Salicylany w moczu

mocz

7

44

Salmonella i Shigella (SS) - posiew na podłoże selektywne + antybiogram

kał

2-4

45

Salmonella i Shigella (SS) - posiew na podłoże selektywne dla celów sanitarno-epidemiologicznych (jedno oznaczenie) w SANEPIDZIE

kał

7-10

70

Salmonella i Shigella (SS) w SANEPIDZIE - identyfikacja serologiczna; dopłata do posiewu w kierunku SS jeśli wymagana jest identyfikacja szczepu)

szczep bakteryjny uzyskany z posiewu

7-10

160

Selen

surowica, osocze

12

104

Selen w moczu

mocz

12

104

Serotonina w DZM

DZM

12

123

Serotonina w osoczu

krew EDTA

12

123

Serotonina w surowicy

surowica

12

123

Siarczan dehydroepiandrostendionu

(DHEA-S)

surowica

5

45

Sód w surowicy

surowica

1

8

Sód z DZM

DZM

1

8

Szczawiany

surowica

13

95

Szczawiany z DZM

DZM

13

95

Ś

Świnka (Mumps virus) p/c IgG

surowica

12

120

Świnka (Mumps virus) p/c IgM

surowica

12

120

T

T3 całkowita trijodotyronina

surowica

2

19

T4 całkowita tyroksyna

surowica

2

19

Teofilina

surowica

12

83

Test ciążowy

mocz

1

30

Test kiłowy potwierdzenia (FTA, FTA-ABS)

surowica

11

59

Test kiłowy przesiewowy (WR)

surowica

1

10

Test metaboliczny w moczu

mocz

12

42

Testosteron

surowica

1

28

Testosteron wolny

surowica

12

65

TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza

surowica

1

14

TNF alfa – cytokina prozapalna

surowica

12

108

Toksokaroza (Toksocara canis) p/c

surowica

10

88

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) awidność p/c IgG

surowica

2

90

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) p/c IgA

surowica

11

190

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) p/c IgG

surowica

2

50

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) p/c IgM

surowica

2

50

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) panel (p/c IgG + IgM + IgG awidność)

surowica

2

171

Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) - wykrywanie DNA met. PCR (jakościowo)

krew, krew pępowinowa, płyn owodniowy, łożysko, PMR

12

255

Topiramat (Topamax)

surowica

12

299

TPA – tkankowy antygen polipeptydowy

surowica

12

152

TPS – tkankowy swoisty antygen polipeptydowy

surowica

12

109

Transferyna

surowica

3

33

Trichomonas vaginalis - ocena preparatu

wymaz z pochwy

1-2

33

Triglicerydy

surowica

1

8

Tyreoglobulina

surowica

6

45

Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji

surowica

1

21

V

Varicella Zoster (ospa wietrzna i półpasiec)

p/c IgG

surowica

12

145

Varicella Zoster (ospa wietrzna i półpasiec)

p/c IgM

surowica

12

145

U

USG I trymestru ciąży (11-13 tydz. ciąży)

USG genetyczne z oszacowaniem ryzyka wybranych nieprawidłowości genetycznych

250

USG I trymestru ciąży (11-13 tydz. ciąży) + test biochemiczny PAPP-A

USG genetyczne z oszacowaniem ryzyka wybranych nieprawidłowości genetycznych

500

USG II trymestru ciąży – USG połówkowe

USG genetyczne z oszacowaniem ryzyka wybranych nieprawidłowości genetycznych

250

USG III trymestru ciąży

150-250

USG ciąży 3D/4D

150-250

USG ciąży mnogiej

250-470

USG – echo serca płodu

250

USG ginekologiczne

150

USG – nagranie płyty z badania

50

USG wczesnej ciąży

150

W

Wapń całkowity z DZM

DZM

1

8

Wapń całkowity w surowicy

surowica

1

8

Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP)

surowica

12

165

Wazopresyna – hormon antydiuretyczny (ADH)

osocze EDTA, zamrożone

12

152

Wągrzyca p/c met. ELISA

surowica/PMR

14

239

Wągrzyca test potwierdzenia met. Western-Blot

surowica

18

420

Witamina A (retinol) w surowicy

zamrożona surowica, chronić przed światłem

12

83

Witamina B1 (tiamina)

krew pełna, schłodzona 2-8 C najlepiej zamrożona, materiał należy koniecznie chronić przed światłem - najlepiej owinąć w folię aluminiową

12

109

Witamina B6

surowica

12

180

Witamina B12

surowica

2

33

Witamina D3 (1,25(OH)2D3)

surowica, chronić przed światłem

12

160

Witamina D 25(OH)D - total

surowica, chronić przed światłem

6

94

Witamina E

surowica, chronić przed światłem

12

89

Wkładka wewnątrzmaciczna – założenie wkładki

450-1150

(cena uzależniona od rodzaju wkładki)

Włośnica (Trichinella spiralis) p/c IgG

surowica

18

179

Wolne kwasy tłuszczowe

surowica

13

115

Y

Yersinia p/c IgA

surowica

12

65

Yersinia p/c IgG

surowica

12

65

Yersinia p/c IgM

surowica

12

65

Yersinia - posiew na podłoże selektywne + antybiogram

kał

61

Z

Złoto w surowicy

surowica

12

104

Ż

Żelazo w surowicy

surowica

1

9

Aktualności
2020-02-21
Sanco Test RHD
Dowiedz się więcej o nieinwazyjnym teście prenatalnym pomagającym w kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego.
2020-02-10
beta hCG jako hormon ciążowy i nie tylko
Dowiedz się więcej na temat związku beta hCG i ciąży oraz co jeszcze może oznaczać podwyższone stężenie tego hormonu.
2020-02-07
Pierścień antykoncepcyjny
Dowiedz się więcej na temat krążka dopochwowego - wygodnej i odwracalnej metodzie antykoncepcji, dającej 99% skuteczności.
2020-02-03
Panel Poronienia Samoistne
Sprawdź predyspozycje czy możliwe przyczyny poronień samoistnych lub obumarcia płodu.
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2016-04-11
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2024 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/badania-laboratoryjne/alfabetyczna-lista-badan-i-zabiegow/