Mutacje w genach - Badania laboratoryjne

diagnostyka toksoplazmozy i cytomegalii

infekcje - immunodiagnostyka, parazytologia, wirusologia

biochemia, analityka, toksykologia, leki

immunochemia, hormony, markery

hematologia

koagulologia

serologia grup krwi

mikrobiologia

genetyka, diagnostyka molekularna infekcji

badania polimorfizmu glikoprotein płytkowych

panele badań predyspozycji genetycznych

NIFTY - nieinwazyjne badanie genetyczne

badanie kariotypu rodziców

badania diagnostyczne przed ciążą

badania diagnostyczne w czasie ciąży


Mutacje w genach


Badanie Opis Rodzaj badanego materiału Cena (zł)
ACE Wykrywanie polimorfizmu w genie ACE ślina 250
Alfa-1-antytrypsyna Oznaczenie genotypu krew 285
APOE Genotypowanie genu apolipoproteiny E (gen APOE) krew 546
AZF chromosomu Y Wykrywanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (badanie 6 loci) krew 425
Wykrywanie delecji w regionie AZF chromosomu Y ślina 250
BRCA-1 Wykrywanie 3 mutacji w genie BRCA-1 najczęściej występujących w populacji polskiej (C61G,4153delA, 5382insC) oraz 150 innych mutacji występujących w badanych obszarach genu krew 529
Wykrywanie mutacji w genie BRCA-1 ślina 250
BRCA-2 Wykrywanie najczęściej występującej mutacji w genie BRCA-2 (617delT) krew 319
CFTR Wykrywanie 290 mutacji w genie CFTR, w tym 8 najczęściej identyfikowanych w niepłodności męskiej krew 568
Wykrywanie 2 mutacji w genie CFTR ślina 250
Wykrywanie 33 mutacji w genie CFTR ślina 800
CHEK2 Wykrywanie mutacji w genie CHEK2 ślina 250
HFE Wykrywanie mutacji w genie HFE - hemochromatoza krew 546
HLA B27 Badanie genetyczne krew 305
HLA Cw6 krew 305
HLADQ2/DQ8 krew 425
Interleukina 28B Oznaczenie genotypu (rs 12979860) krew 339
Oznaczenie genotypu (rs 12979860 oraz rs 8099917) krew 399
Kariotyp Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej krew 400
Kariotyp z amniocytów płyn owodniowy 1000*
Leiden Wykrywanie mutacji Leiden w genie Proakceleryny (czynnik V krzepnięcia krwi) ślina 250
Wykrywanie mutacji Leiden w genie Proakceleryny (czynnik V krzepnięcia krwi) krew 249
MTHFR Wykrywanie polimorfizmu w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (gen MTHFR) krew 249
Wykrywanie polimorfizmu w genie MTHFR ślina 250
NOD2 Wykrywanie mutacji w genie NOD2 ślina 250
Protrombina Wykrywanie mutacji w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny) krew 249
Wykrywanie mutacji G20210A w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny) ślina 250
Pakiet Leiden + Protrombina Wykrywanie mutacji w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny) oraz wykrywanie mutacji Leiden w genie proakceleryny (czynnik V krzepnięcia krwi) krew 299

* cena nie uwzględnia wykonania amniopunkcji 

Aktualności
2020-02-21
Sanco Test RHD
Dowiedz się więcej o nieinwazyjnym teście prenatalnym pomagającym w kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego.
2020-02-10
beta hCG jako hormon ciążowy i nie tylko
Dowiedz się więcej na temat związku beta hCG i ciąży oraz co jeszcze może oznaczać podwyższone stężenie tego hormonu.
2020-02-07
Pierścień antykoncepcyjny
Dowiedz się więcej na temat krążka dopochwowego - wygodnej i odwracalnej metodzie antykoncepcji, dającej 99% skuteczności.
2020-02-03
Panel Poronienia Samoistne
Sprawdź predyspozycje czy możliwe przyczyny poronień samoistnych lub obumarcia płodu.
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2016-04-11
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2024 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/badania-laboratoryjne/mutacje-w-genach/