Biofizyczny profil płodu (BPP)

Biofizyczny profil płodu (BPP) 


 

Biofizyczny profil płodu (BPP) nazywany również testem Manninga jest stosowany w pierwszym etapie selekcji ciąży wysokiego ryzyka.

Przeprowadzenie BPP jako metody nadzorowania płodu ma dwa podstawowe cele: po pierwsze – identyfikację płodów z grupy ryzyka obumarcia wewnątrzmacicznego płodu, po drugie – wychwycenie potencjalnych zagrożeń dotyczących braku dobrostanu płodu na tyle wcześnie, aby umożliwić interwencję przeciwdziałającą niekorzystnemu wynikowi ciąży.

Test Manninga to kompleksowa analiza oceniająca dobrostan płodu podczas przedłużonego badania USG połączonego z wykonaniem kardiotokografii (KTG), wykorzystująca informacje dotyczące aktywności ruchowej płodu. Badanie to polega na jednoczesnej analizie pięciu parametrów biofizycznych, do których zalicza się:

  • czynność serca płodu
  • napięcie mięśni płodu
  • ruchy płodu
  • ruchy oddechowe płodu
  • ilość płynu owodniowego

Zasada wykonania testu Manninga opiera o 30-minutową obserwację aktywności płodu ze zwróceniem uwagi na wymienione wyżej parametry.

Pierwszym krokiem w przeprowadzeniu BBP jest wykonanie testu niestresowego (NST), czyli ciągłego elektronicznego monitoringu kardiotokograficznego (KTG) czynności serca płodu, który jest najpowszechniejszą metodą wykrywania przedurodzeniowej zamartwicy płodu. Po teście NST wykonuje się badanie ultrasonograficzne (USG) w czasie rzeczywistym w celu oceny pozostałych biofizycznych parametrów aktywności płodu.

W analizie testu Manninga należy uwzględnić dojrzałość płodu.

Parametry ocenia się poprzez przyznawanie punktów, gdzie za każdy prawidłowy parametr można uzyskać najwyżej 2 punkty natomiast za nieprawidłowy 0 punktów. W sumie można uzyskać 10 punktów. Punktacja oraz ocena biofizycznego profilu płodu została przedstawiona w poniższej tabeli.

Oceniany parametr

Prawidłowy (1-2 pkt)

Nieprawidłowy (0 pkt)

czynność serca płodu(reaktywny zapis częstości serca płodu)

więcej niż dwie akceleracje (wzrost częstości o co najmniej 15 uderzeń serca; czas trwania powyżej 15 sekund) towarzyszące ruchom płodu w czasie 20 minut zapisu

mniej niż dwie akceleracje lub akceleracje niespełniające warunków podanych obok

napięcie mięśni płodu

co najmniej dwa epizody aktywnego odgięcia i przygięcia części drobnych lub tułowia płodu; lub brak ruchów płodu; otwieranie i zmykanie dłoni uznaje się jako prawidłowe napięcie

powolne odgięcie z powrotem do niepełnego zgięcia

ruchy płodu

co najmniej trzy ruchy ciała lub kończyn (epizody ciągłej aktywności ruchowej uznaje się jako jeden ruch)

mniej niż trzy ruchy ciała w czasie 30 minut badania

ruchy oddechowe płodu

co najmniej jeden trwający dłużej niż 30 sekund w czasie 30 minut obserwacji

brak lun niespełnienie warunków podanych obok

ilość płynu owodniowego (objętość)

więcej niż jedna kieszonka owodniowego płynu mierząca 2 cm w osi pionowej

brak płynu lub niespełnienie warunku podanego obok

Prawidłowy wynik mieści się pomiędzy 8 a 10, a wynik nieprawidłowy w granicach 0-4. Rezultat w postaci 6 punktów będzie więc niejednoznaczny i będzie wymagał powtórzenia całego badania. Od otrzymanej punktacji łącznej uzależnia się dalsze postępowanie kliniczne.

 


źródło:

Bręborowicz GH:Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010. Rozdz. 36:653-657

 

Zobacz również:

Dodatkowe informacje o teście Manninga

 

Aktualności
2020-02-21
Sanco Test RHD
Dowiedz się więcej o nieinwazyjnym teście prenatalnym pomagającym w kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego.
2020-02-10
beta hCG jako hormon ciążowy i nie tylko
Dowiedz się więcej na temat związku beta hCG i ciąży oraz co jeszcze może oznaczać podwyższone stężenie tego hormonu.
2020-02-07
Pierścień antykoncepcyjny
Dowiedz się więcej na temat krążka dopochwowego - wygodnej i odwracalnej metodzie antykoncepcji, dającej 99% skuteczności.
2020-02-03
Panel Poronienia Samoistne
Sprawdź predyspozycje czy możliwe przyczyny poronień samoistnych lub obumarcia płodu.
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2016-04-11
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2024 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/ocena-dobrostanu-plodu/biofizyczny-profil-plodu-(bpp)/