konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny – choroba hemolityczna płodu i noworodka     

Przychodnia Pregmed dla kobiet ciężarnych u których istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego zaleca wprowadzenie specjalistycznej opieki w trakcie ciąży, podczas której pcjentka zostanie poinformowana o odpowiedniej profilaktyce.

Przychodnia oferuje badania wchodzące w zakres diagnostyki konfliktu serologicznego:

 • pośredni test antyglobulinowy zwany odczynem Coombs'a

 • grupa krwi

 • czynnik Rh

 

zobacz cennik diagnostyki konfliktu serologicznego

 

W każdej ciąży wykonuje się badania w kierunku obecności alloprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom układu czerwonokrwinkowego płodu.

           Konflikt serologiczny matczyno-płodowy może zajść w każdej ciąży, w której matka i płód mają różne grupy krwi i pojawi się immunizacja. Wiąże się to z ryzykiem wystąpienia choroby hemolitycznej u płodu i noworodka. W zależności od stopnia ciężkości powikłanie to stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju płodu i życia noworodka.

Upowszechnienie profilaktyki konfliktu serologicznego spowodowało znaczne zmniejszenie częstości występowania tego powikłania ciąży.

          Czynnikiem, który prowadzi do wystąpienia konfliktu serologicznego jest niezgodność serologiczna, czyli obecność u partnera takich antygenów krwinkowych których brak jest u kobiety ciężarnej. W odniesieniu do układu Rh jest to najczęściej obecność antygenu D u partnera (Rh-dodatni partner) kobiety Rh-ujemnej.

Taki stan wiąże się z produkcją u ciężarnej alloprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom płodu (immunizacja), które mają zdolność przekraczania bariery łożyskowej. Przeciwciała te łączą się z antygenami krwinek czerwonych płodu powodując ich hemolizę. Następstwem tego procesu jest postępująca niedokrwistość prowadząca do uszkodzenia tkanek i narządów płodu, a nawet do jego wewnątrzmacicznego zgonu. Brak zdiagnozowania bądź też brak leczenia powikłań konfliktu serologicznego może prowadzić do urodzenia dziecka chorego a nawet niezdolnego do życia.

Najczęstszymi przyczynami immunizacji Rh-ujemnej ciężarnej w zakresie grup krwi są:

 • transfuzja krwi niezgodnej grupowo
 • niezgodna grupowo ciąża i niezastosowanie profilaktyki konfliktu serologicznego
 • używanie zanieczyszczonego obcą krwią sprzętu do wstrzyknięć
 • heterohemoterapia

Zwiększone przechodzenie krwinek płodu przez łożysko do krwiobiegu matki może być spowodowane przez:

 • poronienie (naturalne lub sztuczne)
 • poród (zwłaszcza gwałtowny i zabiegowy)
 • cięcie cesarskie
 • przedwczesne odklejenie łożyska
 • stan przedrzucawkowy
 • krwawienia przedporodowe
 • diagnostyczne zabiegi wewnątrzmaciczne (biopsja trofoblastu, amniocenteza, kordocenteza)
 • tępy uraz brzucha ciężarnej

Przechodzenie krwinek od płodu do matki ma najczęściej miejsce w trakcie pierwszego porodu lub poronienia, dlatego rozwój pełnoobjawowego konfliktu serologicznego ma miejsce w kolejnych ciążach.

Badanie alloprzeciwciał ciężarnej

 • w przypadku niezgodności w zakresie antygenu Rh między rodzicami dziecka badanie należy wykonać już w I trymestrze i jeśli wynik jest negatywny to powtarza się to badanie w każdym trymestrze ciąży a także miesiąc przed porodem

 • u ciężarnych u których wykryto obecność alloprzeciwciał, konieczna jest identyfikacja rodzaju przeciwciał oraz oznaczenie ich miana

 • w przypadku wykrycia przeciwciał anty-D i przy niskim mianie (do 16) postępowanie zachowawcze – co miesiąc kontrola miana

 • u pacjentek obciążonych występowaniem ciężkich postaci choroby hemolitycznej i przy mianie powyżej 35 – konieczna jest diagnostyka inwazyjna: amniopunkcja lub kordocenteza

 • badania alloprzeciwciał u ciężarnej przeprowadza się również niezależnie od miana przeciwciał, gdy stwierdzi się objawy choroby hemolitycznej płodu w obrazie ultrasonograficznym

 

źródło:

Celina Łepecka - Klusek, Anna B. Pilewska-Kozak, Krzysztof Wiktor, Izabela Furmaga, Lechosław Putowski: Istota konfliktu serologicznego i jego profilaktyka. Pielęgniarstwo XXI wieku 2011; 1(34)/2011:59-62.

Aktualności
2020-02-21
Sanco Test RHD
Dowiedz się więcej o nieinwazyjnym teście prenatalnym pomagającym w kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego.
2020-02-10
beta hCG jako hormon ciążowy i nie tylko
Dowiedz się więcej na temat związku beta hCG i ciąży oraz co jeszcze może oznaczać podwyższone stężenie tego hormonu.
2020-02-07
Pierścień antykoncepcyjny
Dowiedz się więcej na temat krążka dopochwowego - wygodnej i odwracalnej metodzie antykoncepcji, dającej 99% skuteczności.
2020-02-03
Panel Poronienia Samoistne
Sprawdź predyspozycje czy możliwe przyczyny poronień samoistnych lub obumarcia płodu.
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2016-04-11
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2024 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/choroby-i-powiklania-w-ciazy-ciaza-wysokiego-ryzyka/konflikt-serologiczny/