Toksoplazmoza

Zakażenie Toxoplasma gondii

- toksoplazmoza w ciąży


www.toksoplazmoza.edu.pl/toxoplasma-gondii/

      W przychodni PREGMED oferujemy:

  • interpretację badań serologicznych w przypadkach podejrzenia zarażenia T.gondii podczas ciąży
  • kwalifikację do badań prenatalnych w celu rozpoznania lub wykluczenia zarażenia płodu
  • wykonanie badań serologicznych z określeniem obecności IgG, IgM, IgA, awidności IgG w kierunku toksoplazmozy u kobiet   ciężarnych oraz u ich dzieci
  • pobranie płynu owodniowego oraz interpretacja wyników badania płynu owodniowego
  • wykonanie badania ultrasonograficznych (USG), w przypadkach podejrzenia lub potwierdzenia zarażenia płodu

      Proponowany zakres usług oparty jest o unikalne doświadczenie w zakresie

              diagnostyki i leczenia toksoplazmozy u ciężarnych i ich dzieci.

Podczas konsultacji omawiamy sytuację każdej pacjentki. Analizujemy ryzyko zarażenia płodu i możliwość ewentualnych powikłań. Celem maksymalego wykorzystania informacji uzyskanych podczas wizyty warto zapoznać się   z informacjami zawartymi poniżej.

Toksoplazmoza jest choroba pasożytniczą, która może być związana z powikłaniami u płodu. Obecnie w Polsce istnieją rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wskazujące na potrzebę wykonywania badań serologicznych w kierunku toksoplazmozy, przed ciążą oraz 2-krotnie podczas trwania ciąży. U kobiet, które nie mają przeciwciał uzasadnione jest powtarzanie badań serologicznych w tym samym laboratorium z zastosowaniem metody referencyjnej celem wykrycia IgG, IgM oraz IgA anty-T.gondii.

Pierwotniakiem, Toxoplasma gondii można zarazić się tylko raz w życiu, poprzez zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa w którym w cystach znajdują się pierwotniaki lub poprzez spożycie pokarmów zanieczyszczonych odchodami kocimi. w których znajdują się oocysty (inne formy pasożyta). Ryzyko zarażenia płodu istnieje wyłącznie jeżeli seronegatywna kobieta ciężarna zaraza się podczas trwania ciąży.

W badaniach laboratoryjnych stwierdzamy pojawienie się u osób, u których uprzednio nie wykrywano przeciwciał IgG i IgM skierowanych przeciw  T-gondii początkowo wyłącznie IgM a następnie również IgG. Awidność swoistych IgG jest wyłącznie badaniem uzupełniającym.

W przypadku gdy, kobieta zaraziła się podczas ciąży należy sprawdzić czy płód uległ również zakażeniu. Ogółem bowiem tylko 50% płodów zaraza się, gdyż łożysko stanowi pewną barierę dla pasożytów. Rozpoznanie toksoplazmozy u płodu, stawia się wyłącznie na podstawie badania płynu owodniowego w celu wykrycia materiału genetycznego pasożyta za pomocą technik biologii molekularnej (PCR).

W przypadku gdy zarażony jest płód, ciężarna otrzymuje leki inne od tych, które stosujemy wówczas gdy płód nie zaraził się. Wczesne stosowanie leczenia podczas ciąży zapobiega późnym następstwom ze strony narządu wzroku.

Każde dziecko matki u której podejrzewano zarażenie podczas ciąży lub potwierdzono je musi być monitorowane do 1-go roku życia.

Monitorowanie obejmuje wykonywanie badan serologicznych, opiekę pediatry, okulisty i neurologa.

Dodatkowo zachęcam do lektury artykułu "Kiedy toksoplazmozę można bagatelizować".

Treści zawarte na stronach NZOZ PREGMED są tekstami autorskimi i wymagają zgody autora na ich powielanie.

 

zobacz cennik diagnostyki toksoplazmozy

 

 


zobacz również:

Genotypy T.gondii Polsce

Toksoplazmoza - zapobieganie

więcej informacji na stronie: http://www.toksoplazmoza.edu.pl/

Aktualności
2020-02-21
Sanco Test RHD
Dowiedz się więcej o nieinwazyjnym teście prenatalnym pomagającym w kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego.
2020-02-10
beta hCG jako hormon ciążowy i nie tylko
Dowiedz się więcej na temat związku beta hCG i ciąży oraz co jeszcze może oznaczać podwyższone stężenie tego hormonu.
2020-02-07
Pierścień antykoncepcyjny
Dowiedz się więcej na temat krążka dopochwowego - wygodnej i odwracalnej metodzie antykoncepcji, dającej 99% skuteczności.
2020-02-03
Panel Poronienia Samoistne
Sprawdź predyspozycje czy możliwe przyczyny poronień samoistnych lub obumarcia płodu.
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2016-04-11
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2024 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/toksoplazmoza/