Inne badania genetyczne po poronieniu - Diagnostyka poronień samoistnych

Inne badania genetyczne po poronieniu


  

 

Wady  genetyczne  jaj   płodowych   prowadzące  do  samoistnego

poronienia,    często     powstają    w    skutek     nieprawidłowości

cytogenetycznych  u  jednego   czy  obojga rodziców,   takich   jak

zrównoważona translokacja, translokacja Robertsona, mozaicyzm

matczynego chromosomu X, delecje czy inwersje chromosomów. 

  

 

Istnieją różnego rodzaju aberracje chromosomowe występujące u rodziców bez fenotypowych objawów, które uniemożliwiają powstanie zarodka z prawidłowym garniturem chromosomów, w wyniku czego dochodzi do zatrzymania rozwoju płodu i poronienia samoistnego. 

 

NZOZ Pregmed w ramach badań genetycznych w kierunku diagnostyki poronień samoistnych oferuje:  

ddddd

Możliwe jest oznaczenie kariotypu obojga partnerów z limfocytów krwi obwodowej.

Badanie cytogenetyczne ocenia liczbę i strukturę chromosomów i pozwala ocenić brak lub obecność nieprawidłowości w obrębie kariotypów rodziców. 

Jednym  ze  wskazań do wykonania  badania jest  występowanie wad  rozwojowych  w rodzinie, by wykluczyć  zaburzenia genetyczne jako przyczynę poronień. 

Nazwa badania Czas realizacji (dni robocze) Cena
kariotyp z limfocytów krwi obwodowej 14 dni 400 zł

 

   • panel genetyczny "Poronienia samoistne" ze śliny
   ddddd

   Badanie wykonane jest po pobraniu próbki śliny pacjentki.

   Badanie diagnozujące predyspozycje do poronień samoistnych zawarte w spersonalizowanym raporcie genetycznym.

   Diagnostyka genetyczna opiera się o badanie mutacji:                                             

   - detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny (czynnik II krzepnięcia krwi)

   - detekcja mutacji Leiden w genie Proakceleryny (czynnik V krzepnięcia krwi)

   - detekcja polimorfizmu w genie MTHFR

   Nazwa badania Czas realizacji (dni robocze) Cena
   panel "Poronienia samoistne" ze śliny 14 dni 300 zł

    

   • panel genetyczny "Poronienia samoistne" z krwi
   ddddd

   Badanie wykonane jest po pobraniu próbki krwi pacjentki.

   Badanie diagnozujące predyspozycje do zakrzepicy, trombofilii, poronień samoistnych oraz zaburzeń metabolizmu kwasu foliowego u kobiet ciężarnych.

   Diagnostyka genetyczna opiera się o badanie mutacji:                                             

   - detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny (czynnik II krzepnięcia krwi)

   - detekcja mutacji Leiden w genie Proakceleryny (czynnik V krzepnięcia krwi)

   - detekcja polimorfizmu w genie MTHFR (C677T oraz A1289C)

   Nazwa badania Czas realizacji (dni robocze) Cena
   panel "Poronienia samoistne" z krwi 10 dni 600 zł

    


   zobacz również:

   diagnostyka poronień samoistnych

     Aktualności
     2019-02-15
     gestoza, czyli zatrucie ciążowe
     Dowiedz się co to jest i czy jesteś w grupie ryzyka.
     2019-02-06
     beta hCG jako hormon ciążowy i nie tylko
     Dowiedz się więcej na temat związku beta hCG i ciąży oraz co jeszcze może oznaczać podwyższone stężenie tego hormonu.
     2019-01-30
     Wkładka wewnątrzmaciczna KYLEENA
     Zapraszamy do zapoznania się z nowym systemem hormonalnym zachowującym skuteczność antykoncepcji przez okres 5 lat.
     2019-01-22
     Nowa publikacja na temat Toxoplazmozy
     Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją, którego współautorem jest specjalista z naszej przychodni.
     Czytaj więcej aktualności...
     Ważne
     2016-04-11
     Tam warto być
     Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne

     Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

     PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
     Copyright © 2019 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
     Realizacja: Dianthus
     Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/diagnostyka-poronien-samoistnych/inne-badania-genetyczne-po-poronieniu/