Diagnostyka prenatalna I trymestru ciąży - Oferta

Diagnostyka prenatalna I trymestru ciąży

między 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży


lista specjalistów, którzy ukończyli kurs „ocena 11-13 tygodnia ciąży” 

 

Genetyczne badanie ultrasonograficzne jako badanie w kierunku ryzyka zaburzeń genetycznych, należy wykonać w I trymestrze ciąży między 11 a 13 tyg. ciąży (+ 6 dni), czyli w okresie, gdy wymiar ciemieniowo-siedzeniowy płodu (CRL) wynosi od 45 mm do 84 mm.  

 

W przychodni PREGMED zgodnie z wytycznymi The Fetal Medicine Foundation w celu oszacowania ryzyka trisomii 21, 18 i 13 pary chromosomów w I trymestrze ciąży dla konkretnej ciężarnej wykonuje się:

1. wyliczenie ryzyka wstępnego na które wpływa wiek ciężarnej, tydzień ciąży oraz wcześniejsza ciąża czy urodzone dziecko z zaburzeniami chromosomalnymi  

 czytaj dalej...

2. wyliczenie ryzyka indywidualnego poprzez wymnożenie ryzyka wstępnego przez tzw. iloraz prawdopodobieństwa (LR), którego wartość z kolei jest uzależniona od wyników oceny:

   markerów ultrasonograficznych (badanie USG):

     - przezierność karkowa (NT)  czytaj dalej...
     - kość nosowa (NB)  czytaj dalej...
     - przepływ krwi w przewodzie żylnym (DV)  czytaj dalej...
     - przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną (TR)  czytaj dalej...

   

   markerów biochemicznych (test PAPP-A):

     - β-HCG  

 czytaj dalej...

     - białko PAPP-A  czytaj dalej...

opppppppppppjjjjjjjjjjjjpppppp

Tab.1. Porównanie współczynnika wykrywalności w zależności od parametrów wziętych pod uwagę podczas badania w kierunku oceny ryzyka trisomii 21 pary chromosomów u płodu  między 11+0 a 13+6 tyg. ciąży. 

[Prenat Diagn 2011; 31: 7–15]

Test przesiewowy Współczynnik wykrywalności trisomii 21
Wiek ciężarnej 30 %*
Wiek ciężarnej, β-HCG i PAPP-A 60 – 70 %*
Wiek ciężarnej, NT 75 – 80 %*
Wiek ciężarnej, NT, β-HCG i PAPP-A 85 – 95 %*
Wiek ciężarnej, NT, NB, DV, TR, β-HCG i PAPP-A  93-96 %**

* przy 5% wyników fałszywie dodatnich

** przy 2,5% wyników fałszywie dodatnich

   

 fff


źródło:

http://www.fetalmedicine.com/synced/fmf/FMF-polish.pdf

 

 

Aktualności
2020-02-21
Sanco Test RHD
Dowiedz się więcej o nieinwazyjnym teście prenatalnym pomagającym w kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego.
2020-02-10
beta hCG jako hormon ciążowy i nie tylko
Dowiedz się więcej na temat związku beta hCG i ciąży oraz co jeszcze może oznaczać podwyższone stężenie tego hormonu.
2020-02-07
Pierścień antykoncepcyjny
Dowiedz się więcej na temat krążka dopochwowego - wygodnej i odwracalnej metodzie antykoncepcji, dającej 99% skuteczności.
2020-02-03
Panel Poronienia Samoistne
Sprawdź predyspozycje czy możliwe przyczyny poronień samoistnych lub obumarcia płodu.
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2016-04-11
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2024 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/diagnostyka-prenatalna-i-trymestru-ciazy/