Dodatkowe informacje o teście Manninga

 

 

 

Dodarkowe informacje o teście Manninga

 

Przy ocenie BPP trzeba uwzględnić:

  • reaktywność NST wzrasta po 32 tygodniu ciąży
  • fizjologiczne małowodzie okołoporodowe
  • fizjologiczny spadek ruchów oddechowych po 40 tygodniu
  • zespół żyły głównej dolnej
  • niezmienne są ruchy płodu i napięcie

Równie ważne w ocenie i interpretacji biofizycznego profilu płodu jest zwrócenie uwagi na czynniki, które mogą wpłynąć na wiarygodność końcowego wyniku testu. W poniższej tabeli przedstawione zostały niektóre czynniki wpływające na wynik testu Manninga.

 

Czynnik

Wpływ czynnika na płód

Leki

uspokajające

obniżenie aktywności wszystkich parametrów bez ich zniesienia

pobudzające (teofilina)

pobudzenie ruchów oddechowych

narkotyki

zmienny obraz aktywności płodu

indometacyna

małowodzie

Palenie papierosów przez ciężarną

złożony obraz:

- osłabienie ruchów oddechowych

- osłabienie, ale nie zniesienie ruchów ciała

- zniesienie ruchów oddechowych

- brak efektu

Matczyna hiperglikemia (jatrogenna lub w wyniku nieprawidłowej regulacji)

utrzymane ruchy oddechowe, zmniejszenie lub zanik ruchów płodu, napięcia, reaktywności zapisu KTG

Matczyna hipoglikemia (np. niedożywienie lub nadmiar insuliny)

ogólna areaktywność płodu przy prawidłowej ilości płynu owodniowego

Przedwczesne pękniecie błon płodowych

małowodzie

Wady wrodzone układu moczowego płodu

małowodzie

Niemiarowość czynności serca płodu

zapis KTG niemożliwy do oceny

Objawy ostrego zagrożenia w przebiegu np. rzucawki, oddzielenia łożyska, kwasicy

brak wartości predykcyjnej biofizycznego profilu płodu

 

źródło:

Bręborowicz GH:Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010. Rozdz. 36:653-657

 

Aktualności
2017-11-21
Panel Poronienia Samoistne
Sprawdź predyspozycje czy możliwe przyczyny poronień samoistnych lub obumarcia płodu.
2017-11-09
infekcja Toxoplasma gondii
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, którego autorami są specjaliści z naszej przychodni.
2017-10-27
HARMONY Prenatal Test
Badanie genetyczne pozwalające na wczesną ocenę ryzyka wystąpienia u płodu trisomii 13, 18 i 21, wykonywane u kobiet już w 10 tygodniu ciąży.
2017-07-03
Wczesna diagnostyka preeklampsji
Nowe markery stanu przedrzucawkowego ciężarnych - stężenie sFlt-1/PLGF. Sprawdź czy należysz do grupy wysokiego ryzyka!
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2016-04-11
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2017 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/ocena-dobrostanu-plodu/biofizyczny-profil-plodu-(bpp)/dodatkowe-informacje-o-tescie-manninga/