Toksoplazmoza - zapobieganie

Toksoplazmoza - zapobieganie


 

Toxoplasma gondii jest gatunkiem chorobotwórczego pierwotniaka wywołującego u ludzi chorobę, zwaną toksoplazmozą.

Pasożyt ten występuje u wielu gatunków ptaków i ssaków (żywiciele pośredni), ale żywicielami ostatecznymi są kotowate, u których jako jedynych w przewodzie pokarmowym pasożyt rozmnaża się płciowo.

Drogi zarażenia

Największym czynnikiem ryzyka zarażenia jest surowe i niedogotowane mięso.

Ryzyko przeniesienia zarażenia wzrasta przy kontakcie z błonami śluzowymi.

Kontakt z odchodami

 • kontakt z odchodami kocimi, które zawierają oocysty

 • kocie kuwety

 • piaskownice

 • ogrody

Spożycie

 • surowego i niedogotowanego mięsa zawierającego cysty tkankowe T. gondii

 • surowych i niemytych owoców zanieczyszczonych oocystami

 • surowych i niemytych warzyw zanieczyszczonych oocystami

 • skażonej żywności

 • skażonej wody

Transmisja wewnątrzmaciczna

 • pierwotniak może zostać przeniesiony z matki na płód co prowadzi do zakażenia wrodzonego dziecka

Przeszczepy i transfuzje

 • przypadkowe zakłucie skażoną igłą

 • biorcy przeszczepów

 • podczas przetaczania krwi

Osoby zagrożone zarażeniem

 • Seronegatywne kobiety, u których dochodzi do pierwszej inwazji w czasie ciąży.

 • Płody kobiet, u których dochodzi do pierwszej inwazji w czasie ciąży. Prawdopodobieństwo i ciężkość infekcji wewnątrzmacicznej zależy od okresu ciąży. Pasożyty przenikają przez łożysko, a jego przepuszczalność zwiększa się w czasie ciąży, w związku z tym ryzyko zarażenia dziecka wzrasta w kolejnych miesiącach ciąży.

 • Chorzy z upośledzoną odpornością, zarówno seronegatywni jak i seropozytywni w kierunku zarażenia toksoplazmozą. Do tej grupy należą między innymi osoby z nowotworami krwi, z zaburzeniami limfoproliferacyjnymi, chorzy na AIDS, bądź też chorzy podczas terapii immunosupresyjnej. Osoby takie są narażone zarówno na pierwotną inwazję T. gondi jak i wznową postaci latentnej (forma cysty).

 • Seronegatywni biorcy przeszczepów, którzy otrzymują krew lub narząd od seropozytywnego dawcy.

 • Pracownicy medyczni poprzez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe lub dospojówkowo podczas pracy z materiałem zakaźnym.

Zapobieganie zarażeniom

 • wykluczenie z diety potraw z surowego i pół surowego mięsa oraz niepasteryzowanych produktów mlecznych i surowych jaj

 • Obróbka termiczna surowego mięsa Cysty T. gondii obecne w skażonym przez pierwotniaka mięsie giną w temperaturze powyżej 70°C już po kilku minutach. Równie skuteczne jest głębokie mrożenie mięsa w temperaturze poniżej -20°C, które niszczy bradyzoity w przeciągu trzech dni

 • staranne mycie warzyw i owoców, które będą spożywane na surowo

 • dokładne mycie naczyń, blatów kuchennych, zlewów po obróbce surowego mięsa, owoców i warzyw

 • używanie rękawiczek ochronnych podczas obróbki surowego i pół surowego mięsa

 • unikanie dotykania błon śluzowych ust i oczu w czasie kontaktu z surowym mięsem

 • zabezpieczenie produktów spożywczych przed owadami

 • ochrona piaskownic przed zanieczyszczeniem kałem kotów

 • częsta zmiana podściółki w kuwetach dla kotów, dezynfekcja pojemników pod wrzącą wodą minimum 5 min

 • używanie rękawic do prac podczas których mamy kontakt z ziemią lub piaskiem, a po ich zakończeniu mycie rąk mydłem pod bieżącą wodą

 

zobacz cennik diagnostyki toksoplazmozy

  


zobacz również:

toksoplazmoza.edu.pl 

źródło:

Abbott - Przewodnik po zakażeniach wrodzonych.

Małgorzata Paul: Toksoplazmoza - groźna choroba pasożytnicza kobiet ciężarnych i pacjentów z osłabioną funkcją układu odpornościowego

Aktualności
2020-02-21
Sanco Test RHD
Dowiedz się więcej o nieinwazyjnym teście prenatalnym pomagającym w kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego.
2020-02-10
beta hCG jako hormon ciążowy i nie tylko
Dowiedz się więcej na temat związku beta hCG i ciąży oraz co jeszcze może oznaczać podwyższone stężenie tego hormonu.
2020-02-07
Pierścień antykoncepcyjny
Dowiedz się więcej na temat krążka dopochwowego - wygodnej i odwracalnej metodzie antykoncepcji, dającej 99% skuteczności.
2020-02-03
Panel Poronienia Samoistne
Sprawdź predyspozycje czy możliwe przyczyny poronień samoistnych lub obumarcia płodu.
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2016-04-11
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2024 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/toksoplazmoza/toksoplazmoza-zapobieganie/