Diagnostyka toksoplazmozy i cytomegalii

logopregmed                 

 LABQUALITY

       Wiodące badania w Laboratorium PREGMED           

Podstawą badań jest połączenie klasycznej techniki Elisa (enzymoimmunologiczna metoda wychwytu) z końcowym odczytem fluorescencji (technika ELFA). Technologia ta zapewnia doskonałą specyficzność i czułość testów. Analizy wykonywane są na automatycznym analizatorze immunologicznym VIDAS PC firmy BioMérieux. Stosowana aparatura diagnostyczna pozwala na precyzyjne wykonanie badań według obowiązujących norm jakości.

W przychodni PREGMED testy wykonywane na analizatorze VIDAS PC poddawane są regularnym rekalibracjom i kontrolom, co umożliwia wysoką jakość przeprowadzanych analiz oraz w pełni wiarygodne wyniki. Obecnie uczestniczymy również w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości LABQUALITY.

Do każdej analizy podchodzimy indywidualnie i jeśli jest to możliwe otrzymane wyniki porównujemy z wcześniejszymi w celu sprawdzenia poprawności wykonanego badania, co jest niezmiernie ważne w diagnostyce toksoplazmozy i cytomegalii w okresie ciąży.

W przypadku próbek dodatnich, których wynik stanowi przybliżona wartość parametru (np. > 300 IU/ml), w cenie jednego badania dokonujemy rozcieńczenia próbki i ponownej analizy w celu podania dokładnego wyniku.

W sytuacjach gdzie wskazana jest szybka diagnostyka NZOZ PREGMED daje możliwość wykonania badania na CITO (wynik po maksymalnie 2 godzinach) po dokonaniu dopłaty 20 zł do pakietu wykupionych badań.

Odrębnie zajmujemy się specjalistyczną interpretacją wyników testów serologicznych w kontekście zakażeń u kobiet ciężarnych i u płodu.

  

Badanie Rodzaj badanego materiału Cena (zł)
Toksoplazmoza    (Toxoplasma gondii) p/c IgG surowica 50
p/c IgM surowica 50
p/c IgG awidność surowica 90
p/c panel (IgG+IgM+IgG awidność) surowica 171
Cytomegalia (CMV) p/c IgG surowica 55
p/c IgM surowica 55
p/c IgG awidność surowica 139

 

WKRÓTCE : Diagnostyka z wykorzystaniem technologii BIOCHIP - immunofluorescencja pośrednia (IIFT)

Badanie Rodzaj badanego materiału Cena (zł)
Toksoplazmoza    (Toxoplasma gondii) p/c IgA surowica  
p/c IgG surowica  
p/c IgM  surowica  
p/c IgG awidność surowica  
p/c panel (IgA+IgG+IgM+IgG awidność) surowica
Cytomegalia (CMV) p/c IgG surowica  
p/c IgM surowica  
p/c IgG awidność surowica  

 

PANELE

Badanie Rodzaj badanego materiału Cena (zł)
Toksoplazmoza    (Toxoplasma gondii)

panel: 

met. ELFA: IgG, IgM, IgG awidność

met. IIFT: IgA, IgG, IgM, IgG awidność

surowica
Cytomegalia (CMV)

panel: 

met. ELFA: IgG, IgM, IgG awidność

met. IIFT: IgG, IgM, IgG awidność

surowica

 

Dzięki współpracy z innymi placówkami diagnostyka toksoplazmozy i cytomegalii w NZOZ PREGMED rozszerzona jest o badania :

Badanie Rodzaj badanego materiału Cena (zł)
Toksoplazmoza    (Toxoplasma gondii) DNA Toxoplasma gondii met. PCR 255
krew
krew pępowinowa
płyn owodniowy*
łożysko
PMR
Cytomegalia (CMV) DNA CMV met. Reat Time-PCR (jakościowo) krew 219
osocze
surowica
mocz
PMR
DNA CMV met. Reat Time-PCR (ilościowo) krew 329
osocze
surowica
PMR

 * cena nie obejmuje pobrania płyny owodniowego (amniopunkcja)

 


Więcej informacji:

http://www.toksoplazmoza.edu.pl/

Zakażenie Toksoplasma gondii (Toksoplazmoza) w ciąży

Toksoplazmoza - zapobieganie

Zakażenie wirusem cytomegalii (HCMV) u ciężarnych (Cytomegalia)

Aktualności
2014-12-18
Mechanizmy naprawy DNA i infekcja ludzkim wirusem cytomegalii (HCMV)
W listopadzie br w Folia Microbiologica ukazał się nowy artykuł dotyczący HCMV. Współautorami publikacji są specjaliści z naszej przychodni.
2014-10-29
Wywiad dla Medycyny Praktycznej
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z naszym specjalistą Prof. dr hab. n. med. Dorotą Nowakowską, na temat zakażeń u kobiet w ciąży.
2014-09-26
Najnowsza publikacja naszych specjalistów
W październiku tego roku w European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases ukazała się nowa publikacja, której współautorami są nasi specjaliści.
2014-09-22
Badanie materiału z poronienia
Od września br NZOZ PREGMED poszerzył diagnostykę poronień samoistnych o badanie genetyczne materiału z poronienia.
2014-07-24
Kolposkopia wkrótce w NZOZ PREGMED
Badanie umożliwiające m.in. wykrycie przedklinicznych postaci raka szyjki macicy, pobranie wycinka celowanego, określenie zakresu zabiegu na szyjce macicy, pochwie czy sromie oraz ocenę efektów po zabiechach ginekologicznych.
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2013-12-13
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne
PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2014 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/badania-laboratoryjne/diagnostyka-toksoplazmozy-i-cytomegalii/