Diagnostyka toksoplazmozy i cytomegalii

logopregmed                 

 LABQUALITY

       Wiodące badania w Laboratorium PREGMED           

Podstawą badań jest połączenie klasycznej techniki Elisa (enzymoimmunologiczna metoda wychwytu) z końcowym odczytem fluorescencji (technika ELFA). Technologia ta zapewnia doskonałą specyficzność i czułość testów. Analizy wykonywane są na automatycznym analizatorze immunologicznym VIDAS PC firmy BioMérieux. Stosowana aparatura diagnostyczna pozwala na precyzyjne wykonanie badań według obowiązujących norm jakości.

W przychodni PREGMED testy wykonywane na analizatorze VIDAS PC poddawane są regularnym rekalibracjom i kontrolom, co umożliwia wysoką jakość przeprowadzanych analiz oraz w pełni wiarygodne wyniki. Obecnie uczestniczymy również w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości LABQUALITY.

Do każdej analizy podchodzimy indywidualnie i jeśli jest to możliwe otrzymane wyniki porównujemy z wcześniejszymi w celu sprawdzenia poprawności wykonanego badania, co jest niezmiernie ważne w diagnostyce toksoplazmozy i cytomegalii w okresie ciąży.

W przypadku próbek dodatnich, których wynik stanowi przybliżona wartość parametru (np. > 300 IU/ml), w cenie jednego badania dokonujemy rozcieńczenia próbki i ponownej analizy w celu podania dokładnego wyniku.

W sytuacjach gdzie wskazana jest szybka diagnostyka NZOZ PREGMED daje możliwość wykonania badania na CITO (wynik po maksymalnie 2 godzinach) po dokonaniu dopłaty 20 zł do pakietu wykupionych badań.

Odrębnie zajmujemy się specjalistyczną interpretacją wyników testów serologicznych w kontekście zakażeń u kobiet ciężarnych i u płodu.

  

Badanie Rodzaj badanego materiału Cena (zł)
Toksoplazmoza    (Toxoplasma gondii) p/c IgG surowica 50
p/c IgM surowica 50
p/c IgG awidność surowica 90
p/c panel (IgG+IgM+IgG awidność) surowica 171
Cytomegalia (CMV) p/c IgG surowica 55
p/c IgM surowica 55
p/c IgG awidność surowica 139

 

WKRÓTCE : Diagnostyka z wykorzystaniem technologii BIOCHIP - immunofluorescencja pośrednia (IIF)

Badanie Rodzaj badanego materiału Cena (zł)
Toksoplazmoza    (Toxoplasma gondii) p/c IgA surowica  
p/c IgG surowica  
p/c IgM  surowica  
p/c IgG awidność surowica  
p/c panel (IgA+IgG+IgM+IgG awidność) surowica
Cytomegalia (CMV) p/c IgG surowica  
p/c IgM surowica  
p/c IgG awidność surowica  

 

PANELE

Badanie Rodzaj badanego materiału Cena (zł)
Toksoplazmoza    (Toxoplasma gondii)

panel: 

met. ELFA: IgG, IgM, IgG awidność

met. IIF: IgA, IgG, IgM, IgG awidność

surowica
Cytomegalia (CMV)

panel: 

met. ELFA: IgG, IgM, IgG awidność

met. IIF: IgG, IgM, IgG awidność

surowica

 

Dzięki współpracy z innymi placówkami diagnostyka toksoplazmozy i cytomegalii w NZOZ PREGMED rozszerzona jest o badania :

Badanie Rodzaj badanego materiału Cena (zł)
Toksoplazmoza    (Toxoplasma gondii) DNA Toxoplasma gondii met. PCR 255
krew
krew pępowinowa
płyn owodniowy*
łożysko
PMR
Cytomegalia (CMV) DNA CMV met. Reat Time-PCR (jakościowo) krew 219
osocze
surowica
mocz
PMR
DNA CMV met. Reat Time-PCR (ilościowo) krew 329
osocze
surowica
PMR

 * cena nie obejmuje pobrania płyny owodniowego (amniopunkcja)

 


Więcej informacji:

http://www.toksoplazmoza.edu.pl/

Zakażenie Toksoplasma gondii (Toksoplazmoza) w ciąży

Toksoplazmoza - zapobieganie

Zakażenie wirusem cytomegalii (HCMV) u ciężarnych (Cytomegalia)

Aktualności
2014-10-29
Wywiad dla Medycyny Praktycznej
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z naszym specjalistą Prof. dr hab. n. med. Dorotą Nowakowską, na temat zakażeń u kobiet w ciąży.
2014-09-26
Najnowsza publikacja naszych specjalistów
We październiku tego roku w European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases ukazała się nowa publikacja, której współautorami są nasi specjaliści.
2014-09-22
Badanie materiału z poronienia
Od września br NZOZ PREGMED poszerzył diagnostykę poronień samoistnych o badanie genetyczne materiału z poronienia.
2014-07-24
Kolposkopia wkrótce w NZOZ PREGMED
Badanie umożliwiające m.in. wykrycie przedklinicznych postaci raka szyjki macicy, pobranie wycinka celowanego, określenie zakresu zabiegu na szyjce macicy, pochwie czy sromie oraz ocenę efektów po zabiechach ginekologicznych.
2014-07-17
Krioterapia ginekologiczna
Skuteczna, szybka, niemal bezbolesna technika usuwania chorobowo zmienionej tkanki, przede wszystkim z okolicy szyjki macicy, a także łagodnych zmian z okolicy pochwy czy sromu.
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2013-12-13
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne
PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2014 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/badania-laboratoryjne/diagnostyka-toksoplazmozy-i-cytomegalii/