Metody nadzoru nad płodem u kobiet z cukrzycą podczas ciąży

Metody nadzoru nad płodem u kobiet z cukrzycą ciążową  


Metodą nadzoru nad płodem u kobiet ze zdiagnozowaną cukrzycą podczas ciąży jest badanie ultrasonograficzne (USG) z uwzględnieniem:

  • prawidłowości budowy płodu
  • prawidłowości biometrii płodu
  • oceny łożyska
  • oceny ilości płynu owodniowego

 

Zaleca się wykonanie dodatkowego badania USG przedporodowego oceniających dobrostan płodu z dodatkowymi wskazaniami:

- matczyna ocena ruchów płodu po 28 tygodniu ciąży

- osłuchiwanie czynności serca płodu po 32 tygodniu ciąży

- kardiotokografia (KTG)  z testem nirstresowym NST w zależności od zaawansowania cukrzycy i współistniejących powikłań szczególnie w cukrzycy przedciążowej

- przepływy naczyniowe w zależności od sytuacji klinicznej (zaleca się u ciężarnych z powikłaniami naczyniowymi)

 

Dla pacjentek pozostających pod opieką przychodni PREGMED istnieje możliwość wypożyczenia glukometru celem monitorowania poziomu glikemii w domu. 


źródło:

Standardy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego postępowania u kobiet z cukrzycą. Ginekologia Polska 2011; 82(6): 474-479

 

Zobacz również:

Postępowanie u kobiet z cukrzycą przedciążową (PGDM)

Postępowanie u kobiet z podejrzeniem cukrzycy ciążowej (GDM)

 

Aktualności
2017-11-21
Panel Poronienia Samoistne
Sprawdź predyspozycje czy możliwe przyczyny poronień samoistnych lub obumarcia płodu.
2017-11-09
infekcja Toxoplasma gondii
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, którego autorami są specjaliści z naszej przychodni.
2017-10-27
HARMONY Prenatal Test
Badanie genetyczne pozwalające na wczesną ocenę ryzyka wystąpienia u płodu trisomii 13, 18 i 21, wykonywane u kobiet już w 10 tygodniu ciąży.
2017-07-03
Wczesna diagnostyka preeklampsji
Nowe markery stanu przedrzucawkowego ciężarnych - stężenie sFlt-1/PLGF. Sprawdź czy należysz do grupy wysokiego ryzyka!
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2016-04-11
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2017 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/choroby-i-powiklania-w-ciazy-ciaza-wysokiego-ryzyka/cukrzyca/metody-nadzoru-nad-plodem-u-kobiet-z-cukrzyca-podczas-ciazy/