Badania diagnostyczne w czasie ciąży


Badania diagnostyczne w czasie ciąży


Przed planowaną ciążą wskazana jest wizyta u ginekologa w celu przeprowadzenia badań kontrolnych, a także wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych, co daje możliwość wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w organizmie przyszłej mamy. Dzięki wcześniejszej diagnostyce można wdrożyć niezbędne leczenie, zmienić prowadzony styl życia, przeprowadzić dodatkowe szczepienia dając szansę lekarzowi na zredukowanie ryzyka wystąpienia problemów związanych z zajściem w ciążę, jak i z samym okresem ciąży. Stanowi to ważny element świadomego podejścia do macierzyństwa, które znacząco zwiększa szansę na uniknięcie komplikacji w okresie ciąży zarówno dla kobiety jak i jej przyszłego dziecka.

Specjaliści NZOZ PREGMED kierując się wieloletnim doświadczeniem zalecają by przed ciążą wykonać między innymi takie badania jak:

    • badania na obecność przeciwciał przeciw toksoplazmoziebadanie, które pozwala określić odporność kobiety na zakażenie pasożytem Toxoplasma gondii w ciąży. Toksoplazmoza przebyta w ciąży jest bardzo niebezpieczna dla płodu, a także może być przyczyną problemów w przebiegu ciąży.                                          
    • badania na obecność przeciwciał wirusa cytomegalii – badanie, które pozwala określić odporność kobiety na zakażenie wirusem cytomegalii w ciąży. Zakażenia CMV w trakcie ciąży są bardzo niebezpieczne dla płodu.                                                                                                                                           
    • badania na obecność przeciwciał przeciw wirusa różyczki – badanie, które pozwala określić odporność kobiety na zakażenie wirusem różyczki w ciąży. W przypadku wyniku ujemnego daje możliwość przeprowadzenia szczepienia przed zajściem w ciążę.                                                                                        
    • badania na obecność przeciwciał antykardiolipinowych oraz antyfosfolipidowych obecność tych przeciwciał u kobiety może być przyczyną niepowodzeń położniczych takich jak poronienie i wewnątrzmaciczne obumarcie płodu.

Poniższe tabele przedstawiają zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży wraz z okresami ich przeprowadzania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem) oraz terminarzem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Dodatkowo w ramach diagnostyki kobiety w ciąży NZOZ PREGMED zaleca wykonanie USG genetycznego, a także po 26 tygodniu do końca ciąży badanie KTG w trakcie każdej wizyty profilaktycznej, pomimo braku takiego zalecenia przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Termin badania

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

 

Do 10 tyg. ciąży

Pożądane jest, aby pierwsza wizyta odbyła się między 7 a 8 tyg. ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe

Wywiad lekarski oraz badanie fizykalne pacjentki

Badanie ultrasonograficzne – USG wczesnej ciąży *

Badanie we wzierniku i zestawione

Ginekologiczne badanie we wzierniku na fotelu ginekologicznym

Grupa krwi i Rh

Przeciwciała odpornościowe

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Morfologia krwi

Badanie piersi

Badanie ogólne moczu

Określenie wzrostu i masy ciała pacjentki

Badanie cytologiczne

Ocena ryzyka ciążowego

Badanie czystości pochwy

Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej

Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo

Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie

VDRL

Badanie przesiewowe w kierunku kiły

W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych i ustalenie planu leczenia

Badanie HIV i HCV

HIV – ludzki wirus niedoboru odporności;

HCV – wirus zapalenia wątroby typu C

Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM), różyczki i cytomegalii*

* badania zalecane przez specjalistów NZOZ PREGMED

Termin badania

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne11-14 tydz. ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe

Wywiad lekarski oraz badanie fizykalne pacjentki

Badanie ultrasonograficzne

USG genetyczne *

Badanie we wzierniku i zestawione

Ginekologiczne badanie we wzierniku na fotelu ginekologicznym

Badanie ogólne moczu

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Badanie cytologiczne, jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży

Pomiar masy ciała pacjentki

Ocena ryzyka ciążowego

Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie: NT, NB, test podwójny - PAPP-A+ßHCG

NT przezierność fałdu karkowego

NB pomiar kości nosowej

PAPP-A ciążowe białko osoczowe

ßHCG – hormon gonadotropina kosmówkowa

Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej

Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej

* badania zalecane przez specjalistów NZOZ PREGMED

Termin badania

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne15-20 tydz. ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe

Wywiad lekarski oraz badanie fizykalne pacjentki

Badanie ultrasonograficzne

USG genetyczne zwane badaniem genetycznym lub połówkowym*

Badanie we wzierniku i zestawione

Ginekologiczne badanie we wzierniku na fotelu ginekologicznym

Badanie ogólne moczu

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Badanie czystości pochwy

Pomiar masy ciała pacjentki

Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży

Ocena ryzyka ciążowego

Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie: test potrójny - ßHCG, Estriol, AFP

ßHCG – hormon gonadotropina kosmówkowa

AFP – hormon alfa-fetoproteina

Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej

* badania zalecane przez specjalistów NZOZ PREGMED 

Termin badania

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

 

21-26 tydz. ciążyBadanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe

Wywiad lekarski oraz badanie fizykalne pacjentki

OGTT - Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24-28 tyg. ciąży) - dwukrotne oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo) oraz po 2 godz. od podania glukozy

Badanie we wzierniku i zestawione

Ginekologiczne badanie we wzierniku na fotelu ginekologicznym

Ocena czynności serca płodu

Badanie ultrasonograficzne

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Badanie ogólne moczu

Pomiar masy ciała pacjentki

Przeciwciała anty-Rh u kobiet z Rh (-)

Ocena ryzyka ciążowego

U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze - badanie w kierunku toksoplazmozy

Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej

Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej

Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej

 

Termin badania

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

 

27-32 tydz. ciążyBadanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe

Wywiad lekarski oraz badanie fizykalne pacjentki

Badanie KTG*

Badanie we wzierniku i zestawione

Ginekologiczne badanie we wzierniku na fotelu ginekologicznym

Morfologia krwi

Badanie ogólne moczu

Ocena czynności serca płodu

Przeciwciała odpornościowe

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Badanie ultrasonograficzne

Pomiar masy ciała pacjentki

W przypadku występowania wskazań - podanie globuliny anty-D (28-30 tydz. ciąży)

Ocena ryzyka ciążowego

Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej

Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej

* badania zalecane przez specjalistów NZOZ PREGMED

Termin badania

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

 

33-37 tydz. ciąży

Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe

Wywiad lekarski oraz badanie fizykalne pacjentki

Badanie KTG*

Morfologia krwi

Badanie położnicze

Badanie ogólne moczu

Ocena wymiarów miednicy

Badanie czystości pochwy

Badanie we wzierniku i zestawione

Ginekologiczne badanie we wzierniku na fotelu ginekologicznym

Antygen HBs

HBs – antygen, którego poziom świadczy o zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B

Ocena czynności serca płodu

Badanie w kierunku HIV

HIV – ludzki wirus niedoboru odporności

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców ß-hemolizujących, posiew w kierunku GBS

Ocena aktywności płodu

Badanie piersi

W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HCV

VDRL – badanie przesiewowe w kierunku kiły

HCV – wirus zapalenia wątroby typu C

Pomiar masy ciała pacjentki

Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej

Ocena ryzyka ciążowego

Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej

Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży

W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii

* badania zalecane przez specjalistów NZOZ PREGMED

Termin badania

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

 

38-39 tydz. ciążyBadanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe

Wywiad lekarski oraz badanie fizykalne pacjentki

Badanie KTG*

Badanie położnicze

Badanie ogólne moczu

Ocena czynności serca płodu

Ocena aktywności płodu

Morfologia krwi

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Pomiar masy ciała pacjentki

Ocena ryzyka ciążowego

Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej

W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii

* badania zalecane przez specjalistów NZOZ PREGMED

Termin badania

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostycznePo 40 tyg. ciążybadanie co 2-3 dniBadanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe

Wywiad lekarski oraz badanie fizykalne pacjentki

Badanie KTG

Badanie położnicze

Badanie ultrasonograficzne (jednorazowo)

Badanie we wzierniku i zestawione - według wskazań medycznych

Ginekologiczne badanie we wzierniku na fotelu ginekologicznym

Ocena ruchów płodu

Ocena czynności serca płodu

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Pomiar masy ciała pacjentki

Ocena ryzyka ciążowego

Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej

Skierowanie do hospitalizacji po 40 tyg. ciąży

 

 

Aktualności
2020-02-21
Sanco Test RHD
Dowiedz się więcej o nieinwazyjnym teście prenatalnym pomagającym w kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego.
2020-02-10
beta hCG jako hormon ciążowy i nie tylko
Dowiedz się więcej na temat związku beta hCG i ciąży oraz co jeszcze może oznaczać podwyższone stężenie tego hormonu.
2020-02-07
Pierścień antykoncepcyjny
Dowiedz się więcej na temat krążka dopochwowego - wygodnej i odwracalnej metodzie antykoncepcji, dającej 99% skuteczności.
2020-02-03
Panel Poronienia Samoistne
Sprawdź predyspozycje czy możliwe przyczyny poronień samoistnych lub obumarcia płodu.
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2016-04-11
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2024 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/badania-laboratoryjne/badania-diagnostyczne-w-czasie-ciazy/