Biochemia, Analityka, Toksykologia, Leki

diagnostyka toksoplazmozy i cytomegalii

infekcje - immunodiagnostyka, parazytologia, wirusologia

immunochemia, hormony, markery

przeciwciała, autoprzeciwciała

hematologia

koagulologia

serologia grup krwi

mikrobiologia

genetyka, diagnostyka molekularna infekcji

badania polimorfizmu glikoprotein płytkowych

mutacje w genach

panele badań predyspozycji genetycznych

NIFTY - nieinwazyjne badanie genetyczne

badanie kariotypu rodziców

badania diagnostyczne przed ciążą

badania diagnostyczne w czasie ciąży

 


Biochemia, Analityka

Toksykologia, Leki


Badanie Rodzaj badanego materiału Cena (zł)
5-Nukleotydaza surowica 25
 A
Albumina surowica 8
Aldolaza surowica 35
Alfa-1-antytrypsyna surowica 58
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) surowica 55
Alfa-1-mikroglobulina mocz 65
Alfa-2-antyplazmina (aktywność) surowica 95
Alfa-2-makroglobulina surowica 58
Alfa-2-makroglobulina DZM 100
Alkohol etylowy surowica 30
Aminotransferaza alaninowa (ALT) surowica 8
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) surowica 8
Amiodaron surowica 130
Amylaza trzustkowa surowica 9
Amylaza surowica 9
Apolipoproteina A1 (APO A1) surowica/kał 58
Apolipoproteina A2 (APO A2) surowica 85
Apolipoproteina B (APO B) surowica 58
Arabinitol surowica/mocz 200
Arylosulfataza A surowica/mocz 90
 B
Baklofen mocz 160
Bar krew/surowica 104
Bar mocz 104
Barbiturany mocz 34
Barbiturany surowica 34
Benzodiazepiny surowica 35
Beryl krew/surowica 104
Beta-2-mikroglobulina surowica 79
Beta-2-mikroglobulina mocz/DZM 65
Beta-Cross Laps - marker resorpcji kostnej surowica 90
Beta-karoten surowica 151
Białko Bence-Jonesa mocz 70
Białko mocz 7
Białko DZM 7
Białko całkowite surowica 7
Białko monoklonalne metodą immunofiksacji (IFE) surowica 275
Białko S -100B met. testu Sangtec 100 surowica 114
Białko wiążące Witaminę D (VDBP) surowica 115
Białko wiążące Witaminę D (VDBP) mocz 115
Bilans tłuszczowy w kale kał z 3 dni 118
Bilirubina bezpośrednia surowica 9
Bilirubina całkowita surowica 9
Bilirubina pośrednia surowica 9
Bizmut osocze 104
Bizmut mocz 104
Brom surowica 103
 C
C3 składnik dopełniacza surowica 60
C4 składnik dopełniacza surowica 60
Ceruloplazmina surowica 65
Chlorki surowica 10
Chlorki DZM 10
Cholesterol całkowity surowica 9
Cholesterol HDL surowica 9
Cholesterol LDL - wyliczany jako uzupełnienie pakietu surowica 4
Cholesterol LDL - bezpośredni zmierzony surowica 45
Cholinoesteraza surowica 31
Chrom krew 104
Chrom mocz 104
Chromogranina A surowica 190
CRP (białko C-reaktywne) - ilościowo surowica 21
Cyklosporyna krew 150
Cynk surowica 50
Cynk DZM 50
Cynk nasienie 70
Cystatyna C surowica 58
Cystyna mocz/DZM 100
Cytryniany nasienie 79
 D
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) surowica 9
Digoksyna surowica 59
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe C14-C20 surowica 346
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe C22-C26 surowica 346
 E
Elastaza trzustkowa 1 surowica 114
Elastaza trzustkowa 1 kał 123
Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) surowica/PMR 62
 F
Fenobarbital surowica 94
Fenol w moczu (metabolity benzenu) mocz 73
Fenotiazyna mocz 80
Ferrytyna surowica 29
Fluor surowica 88
Fluor mocz 76
Fosfataza alkaliczna (ALP) surowica 9
Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna surowica 35
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) surowica 20
Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) surowica 31
Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) surowica 22
Fosfor nieorganiczny DZM 8
Fosfor nieorganiczny surowica 8
Fruktoza osocze 65
Fruktoza nasienie 65
Fruktozamina surowica 40
 G
Galaktoza krew 71
Galaktoza mocz 62
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) surowica 10
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) surowica 67
Glin mocz 89
Glin surowica 89
Glukoza surowica 7
Glukoza mocz 7
Glukoza DZM 7
Glukoza – krzywa cukrowa (OGTT - doustny test tolerancji glukozy) surowica 35 
 H
Haptoglobina surowica 50
Hemoglobina glikowana (HbA1c) krew 26
Hemoglobina tlenkowęglowa (HbCO) krew RKZ 60
Homocysteina surowica 76
 I
Inhibitor esterazy dopełniacza C1 surowica 170
 J
Jod DZM 300
Jod surowica 300
 K
Kadm krew 110
Kadm surowica 110
Kadm mocz 110
Kał - badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych kał 10
Kał - wykrywanie krwi utajonej met. immunochememiczną kał 17
Kamień moczowy - analiza składu kamień 41
Karbamazepina surowica 59
Karnityna surowica 76
Kinaza kreatynowa (CK) surowica 10
Kobalt krew 104
Kobalt mocz 104
Koproporfiryny DZM 79
Kreatynina surowica 8
Kreatynina mocz 8
Kreatynina DZM 8
Kreatynina - klirens kreatyniny endogennej surowica/mocz 15
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) DZM 65
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) DZM 151
Kwas foliowy surowica 30
Kwas homowanilinowy DZM 152
Kwas hydroksymasłowy surowica 58
Kwas mlekowy osocze 20
Kwas moczowy DZM 8
Kwas moczowy surowica 8
Kwas trójchlorooctowy mocz 200
Kwas walproinowy surowica 39
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) DZM 103
Kwasy żółciowe surowica 31
 L
Lamitrin osocze 120
Lipaza surowica 29
Lipoproteina a - Lp(a) surowica 80
Lit surowica 34
 M
Magnez surowica 12
Magnez DZM 12
Mangan krew 104
Mangan mocz 104
Metanefryna DZM 151
Metanefryna osocze 151
Methadon surowica 49
Miedź surowica 41
Miedź mocz 64
Miedź DZM 53
Mikroalbuminuria mocz 47
Mocz - badanie ogólne z oceną mikroskopową osadu mocz 8
Mocznik surowica 8
Mocznik DZM 8
Mukopolisacharydy w moczu mocz 200 
 N
Narkotyki w moczu (zestaw: AMP, COC, THC, BZO, MOP) mocz 42
Neopteryna surowica 104
Neopteryna mocz 104
Nikiel krew 104
Nikiel mocz 104
Normetanefryna DZM 123
Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) surowica 89
NSE (enolaza swoista dla neuronów) surowica 144
 O
Ołów krew 65
Ołów mocz 65
 P
Porfiryny met. ilościową DZM 380
Porfiryny w erytrocytach krew 390
Potas surowica 8
Potas DZM 8
Prealbumina surowica 70
Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) krew 200
Profil aminokwasów DZM/surowica 151
Profil kwasów organicznych met. GC/MS mocz 200
Prokolagen typu III surowica 104
Proteinogram - elektrofoteza białek moczu mocz 30
Proteinogram - elektrofoteza lipoprotein surowica 30
Proteinogram - elektrofoteza surowicy surowica 29
Protoporfiryna cynkowa krew 95
Próba Mayera mocz/surowica 58
Pyrylinks-D mocz 94
 R
Rapamycyna surowica 174
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR surowica 114
Rtęć krew 104
Rtęć mocz 104
 S
Salicylany surowica 62
Salicylany mocz 44
Selen surowica/ osocze 104
Selen mocz 104
Sód surowica 8
Sód DZM 8
Szczawiany surowica 95
Szczawiany DZM 95
 T
Teofilina surowica 83
Test ciążowy mocz 30
Test metaboliczny w moczu mocz 42
TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza surowica 14
Topiramat (Topamax) surowica 299
Transferyna surowica 33
Triglicerydy surowica 8
 W
Wapń całkowity DZM 8
Wapń całkowity surowica 8
Witamina A (retinol) surowica 83
Witamina B1 (tiamina) krew 109
Witamina B6 surowica 180
Witamina B12 surowica 33
Witamina D3 (1,25(OH)2D3) surowica 160
Witamina D 25(OH)D - total surowica 94
Witamina E surowica 89
Wolne kwasy tłuszczowe surowica 115
 Z
Złoto surowica 104
 Ż
Żelazo surowica 9

DZM - dobowa zbiórka moczu

PMR - płyn mózgowo-rdzeniowy

Aktualności
2020-02-21
Sanco Test RHD
Dowiedz się więcej o nieinwazyjnym teście prenatalnym pomagającym w kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego.
2020-02-10
beta hCG jako hormon ciążowy i nie tylko
Dowiedz się więcej na temat związku beta hCG i ciąży oraz co jeszcze może oznaczać podwyższone stężenie tego hormonu.
2020-02-07
Pierścień antykoncepcyjny
Dowiedz się więcej na temat krążka dopochwowego - wygodnej i odwracalnej metodzie antykoncepcji, dającej 99% skuteczności.
2020-02-03
Panel Poronienia Samoistne
Sprawdź predyspozycje czy możliwe przyczyny poronień samoistnych lub obumarcia płodu.
Czytaj więcej aktualności...
Ważne
2016-04-11
Tam warto być
Zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PREGMED 93-355 Łódź, al. 1 Maja 24/26, tel. 42 663 96 73, 606 355 606, e-mail: pregmed@pregmed.pl
Copyright © 2024 Pregmed - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.pregmed.pl/pl/oferta/badania-laboratoryjne/biochemia-analityka-toksykologia-leki/